Soekaboemi             Juliana-School               West-Java

 

                                                                                                                                                                           2-6-2011

Andere benaming

Prinses Juliana-School

 

Ligging

De Prinses Juliana-School lag in het noorden van de stad, Dr De Vogelweg 1. Het kamp was ondergebracht in de school en in de bijgebouwen; het kamp was omheind met prikkeldraad en gedek.

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 xx.09.42 (1)

Omgeving

 

300

300

vr,ki

 02.07.43

 

Soekaboemi: SOG

300

0

vr,ki

Afkortinge/Noten

SOG=Soekaboemisch Opvoedings-Gesticht

ki=kinderen, vr=vrouwen

(1) en de daarop volgende maanden

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Atlas Bersiapkampen, 2009, pg 59-60 (stadskaart, situatie in bersiap-tijd)

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 109

 

Foto’s

Beekhuis, H. e.a. – Atlas Bersiapkampen, 2009, pg 60 (foto voorgevel))

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 109

Knaud, J.M. - Herinneringen aan Soekaboemi, 1976

 

 

Index          Kampen op Java