Pontianak                    Huizen                 NW-Borneo

 

                                                                                                                                                                                19-5-2011

Ligging

Pontianak lag aan de westkust van Borneo.

Er was een Mannenkamp en een Vrouwenkamp: de mannen werden geïnterneerd in het Broederhuis (van de Broeders van Huybergen), de vrouwen en kinderen in de Pastorie; beide gebouwen waren samen met de Katholieke Kerk onderdeel van het Missiecomplex, dat zich in het centrum van de stad bevond aan de De Steursweg bij de kruising met de Parit Besarweg (zieAtlas Japanse Kampen, Deel I, pg 185).

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 

MANNENKAMP

 

 

 

 

29.01.42 (1)

Pontianak

 

 

 

ma (2)

xx.xx.42 (3)

Omgeving (4)

 

 

 

ma (5)

15.07.42

 

Kuch: Batoe Lintang (6)

100 (7)

0

ma

 

VROUWENKAMP

 

 

 

 

29.01.42

Pontianak

 

 

 

vr (8)

xx.xx.42 (3)

Omgeving (4)

 

 

 

vr,ki

15.07.42

 

Kuch: Baoe Lintang (6)

60(7)

0

vr,ki

Afkortingen/Noten

ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen

Kuch=Kuching

(1) de datum, waarop Pontianak door de Japanse troepen werd bezet

(2) de bisschop, alle paters en broeders (waaronder 24 Paters Capucijnen en 34 Broeders van Huybergen)

(3) in de dagen en weken na 29.01.42

(4) hoofdzakelijk Pontianak, maar ook plaatsen in het binnenland

(5) bestuursambtenaren, planters en paters (uit het binnenland)

(6) op twee boten, één voor de mannen, één voor de vrouwen

(7) een globale schatting (in de literatuur geen getallen gevonden)

(8) alle katholieke zusters, o.a. de zusters van Veghel

 

Literatuur:

Broeders van Huybergen een halve eeuw werkzaam in Indonesia 1920-1970, pg 32-33

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 184

Pater Leo de Jong - Memorialia: Internering te Kuching, Archief Capucijnen, 42 blz

Zuster van Veghel - Verslag, Archief Zusters van Veghel, pg 61, 90

 

 

 

Index                   Kampen op Borneo