Bondowoso                  Huizen                    Oost-Java

 

                                                                                                                                                                                22-4-2011

Ligging

Bondowoso lag op de oostelijke punt van Java.

Het kamp was ondergebracht in enkele Europese woonhuizen met bijgebouwen in het zuidwesten van Bondo­woso. Het kamp was omheind met gedek.

 

Kampbewaking:               

Indonesische politie

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx.07.43

Omgeving (1)

 

20 (2)

20

vr,ki (3)

30.01.44

 

Semarang (4)

20

0

vr,ki

Afkortingen/Noten

ki=kinderen, vr=vrouwen

(1) residentie Besoeki

(2) enkele tientallen

(3) allen plantersvrouwen met hun kinderen

(4) één van de vrouwenkampen

 

Literatuur

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 181; Deel II, 2002, pg 151 (lokatie-aanduiding)

Hell, Hans van - Terug in Bondowoso, Moesson 39, nr 5 (15.11.94), pg 40-41 (weerzien met Bondowoso)

Koblitz, Franziska - Frauen von Lampersari, 2000, pg 23, 45

Utrecht, Elien - Twee zijden van een waterscheiding, 1991, pg 57-65

 

 

Index                   Kampen op Java