Tjimahi                   Goenoeng Haloe             West-Java

 

                                                                                                                                                                     22-6-2011

 

Ligging

Tjimahi lag ongeveer 10 km ten westen van Bandoeng. De voormalige thee-onderneming Goenoeng Haloe lag ten zuid-westen van de stad op ongeveer 30 km afstand, aan de voet van de berg Kendeng, op een hoogte van ongeveer 1000 m. Het kamp bestond uit drie lokaties: het hoofdkamp Goenoeng Haloe (met ongeveer 200 kampbewoners), maar ook de nabijgelegen plaatsen Tjitjalobak en Montaja.

Dit kamp was een landbouwkolonie (oebi en groenten) voor Indo-Europese jongens. Er was een klein aantal Indo-Europese vrouwen (met hun kinderen) voor de keuken en de medische verzorging.

Toen dit kamp vol raakte, werd een tweede kamp, Pasir Benteng, in gebruik genomen.

 

Contactpersoon in Bandoeng

F.J.Suyderhout, hoofd Indo-Comité

 

Kampcommandanten

Ema (Japanner) en Joesoef (Indonesiër)

 

Kampleiding

W.Ch. de Meyier en M. van Leuven

 

Kamparts

Mw C.K.Veerkamp

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

09.01.45

Omgeving (1)

 

54

54

jo (2)

13.01.45

Omgeving (1)

 

82

136

jo (2)

14.01.45

Omgeving (1)

 

56

192

jo (2)

18.01.45

Omgeving (1)

 

137

329

jo (2)

27.01.45

Omgeving (1)

 

18

347

jo (2)

15.02.45

Omgeving (1)

 

13

360

jo (2)

23.08.45

 

 

 

360 (3)

jo (2)

Afkortingen/Noten

jo=jongens

(1) voornamelijk Bandoeng

(2) voornamelijk van 16 tot 23 jaar, sommigen met familieleden, allen Indo-Europeanen

(3) eind augustus 1945 werd het kamp opgeheven en werden de kampbewoners naar Bandoeng overgebracht

 

Omstandigheden

Bewaking             Er was geen omheining en geen permanente bewaking

Beloning              Men kreeg rijst en andere levensmiddelen, benevens enige geldelijke beloning

Voeding               Het eten was slecht

Water                   Het drinkwater was slecht (dit veroorzaakte een infectieziekte)

Sterfgevallen       Er waren geen overledenen

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Atlas Bersiapkampen, 2009, pg 69 (situatie in bersiap-periode)

Bouwer, Jan - Het vermoorde land, 1988, pg 312 e.v., 346

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 83 (lokatie), 111

Immerzeel, B.R. – www.javapost.nl

Leeflang, Mien - Oproep, Moesson 32, nr 8 (15.11.87), pg 22

Quack, R.B. – RAPWI-rapport Bandoeng, NIOD, IC 054.943, pg 3

Suyderhoud, F.J. – Dagboek-aantekeningen 1944-1945, NIOD, IC 064051

Velden, Dora van - De Japanse burgerkampen, 3e druk, 1976, pg 448

Water, J.H. van de - Persoonlijke mededeling van zijn vrouw

 

 

 

Naamlijst Goenoeng Haloe

 

 

Kaart lokatie Goenoeng Haloe

 

 

Index                    Kampen op Java