Medan                        Gloegoer                 N-Sumatra

 

                                                                                                                                                                                4-5-2011

Ligging

Gloegoer lag direct ten noorden van Medan aan de weg naar de havenstad Belawan. Er waren in Gloegoer twee kampen: in chronologische volgorde genummerd, kamp I de Koelie­barakken, kamp II het Quarantaine-station (ook wel Karanten of ‘t Gesticht genoemd). In beide kampen waren vrouwen-en-kinderen onder­gebracht. De aanduidingen van kamp I en kamp II zijn niet geheel eenduidig (deze worden soms verwisseld).

 

De Koeliebarakken waren later (van 26.06.42 tot 25.06.44) in gebruik als krijgsgevangenkamp.

 

Kampcommandanten:

Quarantaine-station:            Takahashi, Kondu

 

Kampleiding

Koeliebarakken:                    Zr Bernardine

Quarantaine-station:            Mw H. van Genderen-Spencer Elce

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 

KOELIEBARAKKEN (KAMP I)

 

 

 

12.04.42 (1)

Omgeving

 

600

600

vr,ki

xx.04.42

 

Med: Poelau Brajan D

200

400

vr,ki

27.05.42

 

Med: Poelau Brajan D

130

270

vr,ki

29.05.42

 

Med: Poelau Brajan D

270

0

vr,ki

 

QUARANTAINE-STATION (KAMP II)

 

 

 

06.07.44

Med: Poelau Brajan E

 

1000

 

vr,ki

29.07.44

Med: St Jozef-school

 

50

 

vr,ki

15.12.44 (2)

 

RP: Si Rengorengo

 

 

jo

11.02.45

Brastagi

 

18

 

vr,ki

29.05.45

Med: St Jozef-school

 

45

 

vr,ki (3)

16.06.45

 

 

 

1250

vr,ki

16.06.45 (4)

 

RP: Aek Pamienke II

1040

 

vr,ki

18.07.45

 

RP: Aek Pamienke I

170

0 (5)

vr

Afkortingen/Noten

jo=jongens, ki=kinderen, no=nonnen, vr=vrouwen, zi=zieken

Med=Medan, RP=Rantau Prapat

(1) tot en met 14.04.42

(2) en 16.12.44

(3) zieken

(4) en 17.06.44 (twee transporten)

(5) totaal 15 sterfgevallen

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. - Japanse burgerkampen in Nederlands-Indië, Deel 3.1, pg 50

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 40-41; Deel II, 2002, pg 44

Eijk-van Velzen, Truus van - Vrouwen op Sumatra achter Jap. prikkeldraad, 1983, pg 14-20

Groenhart, Kristine - Leer mij je liefhebben, 2009, pg 75 e.v.

Horsman, Crit - Mag ik nu even?, 1993, pg 25-27

Jacobs, An - Ontwortelden, 1947, pg 106

Jong, L.de - Het Koninkrijk der Nederlanden in WOII, deel 11B, SDU 1985, pg 799

Messel, Mw M.B. van – Dagboek, NIOD IC-dagboek 109

Noord Sumatra in Oorlogstijd, AP I 1942, Stichting Noord Sumatra Documentatie 1993

Noord Sumatra in Oorlogstijd, AP II 1942, Stichting Noord Sumatra Documentatie 1995

Noord Sumatra in Oorlogstijd, SRR 1943, Stichting Noord Sumatra Documentatie 1995, pg 61

Vreede, Mischa de - Een hachelijk bestaan, 1980

Vreede, Mischa de - Waar ik mee leef, 1995, pg 41

 

Foto’s/Tekeningen

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel I, pg 41

Noord Sumatra in Oorlogstijd, AP II 1942, Stichting N Sumatra Doc. 1995, pg 53 (barakken achter muur)

 

Plattegronden

Beekhuis, H. e.a. - Japanse burgerkampen in Nederlands-Indië, Deel 3.1, pg 51

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 40-41; Del II, 2002, pg 44

 

 

Plattegrond Gloegoer

 

 

 

Index          Kampen op Sumatra