Batavia                            Glodok                     West-Java

                                              

                                                                                                                                                                  19-5-2012

 

English

Andere benaming

Glodok-Gevangenis

 

Ligging

De Glodok-Gevangenis lag aan het Molenvliet, even ten zuiden van het Centraal Station. Het kamp was ondergebracht in gevangeniscellen en –zalen.

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 

MANNENKAMP

 

 

 

 

 06.03.42

Omgeving

 

500

500

ma (1)

 25.03.42

 

Bat: Struiswijk

500

0

ma

 

JONGENSKAMP

 

 

 

 

 25.01.45 (2)

Omgeving (3)

 

448

448

jo,ma (4)

 07.03.45

Cher: Gevangenis

 

16

 

jo (4)

 09.03.45

 

Vrijgelaten

18

 

jo (4)

 10.03.45

Band: Soekamiskin

 

166

 

jo (4)

 15.03.45

Midden-Java (5)

 

40

 

jo (4)

 23.08.45

 

 

 

595

jo (4)

Afkortingen/Noten

jo=jongens, ma=mannen

Band=Bandoeng, Cher=Cheribon

(1) o.a. hoge ambtenaren, prominenten

(2) tot en met 27.01.45

(3) afkomstig uit Batavia, Soekaboemi, Buitenzorg, Depok (op 27.09.44 opgesloten in PID-gebouw in Batavia)

(4) Indo-Europeanen, niet loyaal met Japans bewind (Glodok-affaire)

(5) afkomstig uit Tegal, Pekalongan, Pemalang en Tjomal

 

Sterfgevallen

in de periode daarna (januari-augustus 1945) waren er 77 sterfgevallen.

 

Literatuur (Algemeen)

Beekhuis, H. e.a. – Atlas Bersiapkampen, 2009, pg 48 (gebeurtenissen tijdens de Bersiap)

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 88-89

Jong, L. de - Het Koninkrijk der Nederlanden in WOII, deel 11B, 1985, pg 836, 861

Visker, D.A. - Gevangeniswacht op Glodok, Moesson 41, nr 6 (15.12.96), pg 34 (Bersiap)

Voskuil, R.P.G.A. - Batavia, Beeld van een stad, 1994, pg 38

 

Literatuur (periode januari-augustus 1945)

Baardewijk, C. van - Onthulling Glodok-gedenksteen, Moesson 35, nr 2 (15.08.90), pg 11

Hermanus, René - Indisch Jongerenverzet 1944, Groep Ex-Glodok-geïnterneerden, 1995, 1999

Hermanus, René – Glodok 2, Naar de Oost en terug, 2007

Hoeven, Hans van der - De Glodok-affaire, Kawatberichten 9, nr 3 (mei 1991), pg 14-15

Hübner, H.F. – Persoonlijke mededeling (groep Soekamiskin)

Immerzeel, B.R. en F. van Esch - Verzet in Nederlands-Indië, 1993, pg 183-184

Soute, A. - Erkenning Glodok-gevangenen, Stabelan 12, nr 1 (15.08.85), pg 31

 

Foto’s/Tekeningen

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 88 (luchtfoto)

Vletter, M.E. de  e.a. – Batavia/Djakarta/Jakarta, Beeld van een metamorfose, 1997, pg 131 (luchtfoto)

 

Naamlijsten (periode januari-augustus 1945) 

Hermanus, René - Indisch Jongerenverzet 1944, Groep Ex-Glodok-geïnterneerden, 1999, pg 86

 

Huidige situatie

De Glodok-Gevangenis is afgebroken en vervangen door winkels.

 

 

Plattegrond Glodok 1

Plattegrond Glodok 2

 

 

 

Index          Kampen op Java