Tegal Gevangenis Midden-Java

14-5-2011

 

Ligging

De Gevangenis (in het oude VOC-fort) lag tussen de haven en de Parkstraat. De mannen zaten opgesloten in cellen of zalen.

 

Kampbewaking

Inheems gevangenispersoneel

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx.03.42 (1)

Omgeving

 

100

100

ma (2)

07.06.42

 

Peka: Nieuwe Gevangenis

100

0

ma

Afkortingen/Noten

ma=mannen

Peka=Pekalongan

(1) periode half maart tot half mei 1942

(2) ambtenaren en stadswacht

 

Literatuur

Br Nicasius - Brief aan het Moederhuis 21.09.45, Archief Broeders van Liefde

Dulm, J. van e.a. Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 132; Deel II, 2002, pg 109

 

 

 

 

 

Index Kampen op Java