Tangerang                Gevangenis                West-Java

 

                                                                                                                                                                                    17-4-2011

                                                                                                                                   

Ligging

Tangerang lag ongeveer 20 km ten westen van Batavia.

De Gevangenis lag dicht bij het centrum van de stad, aan de westoever van de kali.

 

Kampcommandant

Sonei (van 04.44 tot 07.44), Kasahara (van 07.44 tot 12.44), Ide (vanaf 12.44)

 

Bewaking

Japanse militairen, inheems gevangenispersoneel, inheems politiepersoneel

 

Kampleiding

Hr P.van den Eeckhout, Hr Heintz Steyn, Hr J.W.Hollerman

 

Transporten (volgens de Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 18.09.43 (1)

Kesilir

 

1340

1340

jo,ma

 18.09.43 (1)

Bond: Lagere School

 

200

1540

jo,ma

 11.11.43

 

Tang: LOG

605

935

jo,ma

 14.02.44 (2)

 

Tjim: 4e en 9e Bat

935

0

jo,ma

Afkortingen/Noten

jo=jongens, ma=mannen

Bond=Bondowoso, Tang=Tangarang, Tjim=Tjimahi; Bat=Bataljon

(1) tot en met 25.09.43 in 2 transporten

(2) en op 15.02.44

 

Literatuur

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, deel I, 2000, pg 84; deel II, 2002, pg 72-73

 

 

 

Index          Kampen op Java