Serang                      Gevangenis                West-Java

 

                                                                                                                                                                                17-4-2011

Ligging

Serang lag op de westelijke punt van Java, ongeveer 70 km van Batavia.

De Gevangenis lag dicht bij het centrum van de stad, aan de zuidzijde van de weg naar het westen.

 

Bewaking

Japanse militairen, inheems gevangenispersoneel, inheems politiepersoneel

 

Transporten (volgens de Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 02.03.42 (1)

Omgeving

 

60

60

ma,vr,ki

 02.03.42 (1)

Omgeving (2)

 

307

 

kr (3)

 02.03.42 (1)

Omgeving (4)

 

368

 

kr (5)

 02.03.42 (1)

Omgeving (6)

 

7

 

kr (7)

 25.03.42

 

Ser: Drukkerij (8)

41

 

vr,ki

 13.04.42

 

Bat: 10e Bataljon

675

 

kr

 10.07.42

 

Buit: Ursulinenklooster

19

 

ma

Afkortingen/Noten

ki=kinderen, kr=krijgsgevangenen, ma=mannen, vr=vrouwen

Bat=Batavia, Buit=Buitenzorg, Ser=Serang

(1) en volgende dagen

(2) schipbreukelingen van HMAS “Perth”

(3) Australiërs

(4) schipbreukelingen van USS “Houston”

(5) Amerikanen

(6) schipbreukelingen van Hr Ms “Reiger”

(7) Nederlanders (bij de telling vermoedelijk opgenomen in de 675 krijgsgevangenen)

(8) vervolgens op 10.07.42 naar Batavia gebracht en daar vrijgelaten

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Atlas Bersiapkampen, 2009, pg 44 (gebeurtenissen tijdens de Bersiap)

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, deel I, 2000, pg 84; deel II, 2002, pg 72

Kinvig, Clifford - Birma-spoorweg, 1975, pg 31

Pos, Mary - Eens op Java en Sumatra, 1948, pg 48, 57

 

Plattegronden

Beekhuis, H. e.a. – Atlas Bersiapkampen, 2009, pg 44 (lokatie in Serang)

 

 

Index          Kampen op Java