Poerwokerto Gevangenis Midden-Java

14-5-2011

 

Ligging

De Gevangenis lag aan de zuidzijde van de oost-west lopende hoofdweg door de stad (zie Topografische kaart).

 

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx.03.42

Omgeving (1)

 

170

170

ma (2)

xx.09.42

 

Peka: Nieuwe Gevangenis

170

0

ma

 

 

 

 

 

 

xx.08.43

Band: Soekamiskin

 

80

80

ma (3)

xx.07.44

 

Tjim: Baros 5

80

0

ma

Afkortingen/Noten

ma=mannen

Band=Bandoeng, Peka=Pekalongan, Tjim=Tjimahi

(1) de gehele residentie Banjoemas

(2) hoge ambtenaren van het Binnenlands Bestuur

(3) prominenten, hoge ambtenaren

 

 

Literatuur

Dulm, J. van e.a. Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 131

Jong, L. de - Het Koninkrijk der Nederlanden in WOII, deel 11B, 1985, pg 842

Wertheim, Wim en Hetty W. - Vier wendingen in ons bestaan, 1991, pg 11

 

 

 

 

Index Kampen op Java