Kediri                       Gevangenis                Oost-Java

 

                                                                                                                                                                                    14-5-2011

Ligging

De Gevangenis lag op de westelijke oever van de Kali Brantas, in het noorden van de stad.

De geďnterneerden zaten in gevangeniscellen of –zalen; er was een afdeling voor mannen en een afdeling voor vrouwen (van elkaar gescheiden).

 

Kampcommandant

Toyomo Urata; Bokromoh (Indonesische hoofdbewaker)

 

Kampbewaking

Inheems gevangenispersoneel

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 

MANNENAFDELING

 

 

 

 

xx.11.42 (1)

Omgeving (2)

 

220

220

ma

xx.11.43 (3)

Omgeving (4)

 

??

??

ma (5)

14.02.44

 

Tjim: 4e en 9e Bat

 

0

ma

 

VROUWENAFDELING

 

 

 

 

xx.05.43

Omgeving (2)

 

??

??

vr,ki

17.02.44

 

Amb: Banjoebiroe 10

??

0

vr,ki

Afkortingen/Noten

ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen

Amb=Ambarawa, Tjim=Tjimahi

(1) van november 1942 tot oktober 1943

(2) stad en residentie Kediri

(3) volgens het Gedenkboek van de Broeders van Huybergen

(4) na een verblijf van 100 dagen bij de Kempetai  (in de MULO-school in Kediri)

(5) Broeders van Huybergen in Blitar (in april 1942 reeds eerder opgepakt en weer vrijgelaten)


Literatuur

Beekhuis e.a. – Atlas Bersiapkampen, 2009, pg 170 (gebeurtenissen in Bersiap)

Broeders van Huybergen - Gedenkboek 1920-1970, pg 52

Captain, Esther e.a. - Indië; een verre oorlog van dichtbij, 1995, pg 87-109 (interview met Louise de Graaff)

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 163; Deel II, 2002, pg 140

 

Plattegrond

Beekhuis, H. e.a. – Atlas Bersiapkampen, 2009, pg 170

Berge, L.J. ten - Persoonlijke mededeling

 

 

Index                   Kampen op Java