Djokjakarta             Gevangenis           Midden-Java

 

                                                                                                                                                                                    14-5-2011

Ligging

De Gevangenis lag in het zuid-oosten van de stad aan de Gevangenislaan. De geďnterneerden waren onderge­bracht in cellen en zalen.

 

Kampbewaking

Inheems gevangenispersoneel

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

23.04.42

Omgeving (1)

 

80

80

ma (2)

21.06.42

 

Djok: Vredeburg

80

0

ma

Akortingen/Noten

ma=mannen

Djok=Djokjakarta

(1) de Vorstenlanden

(2) hoge ambtenaren Binnenlands Bestuur, politiefunctionarissen

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Atlas Bersiapkampen, 2009, pg 139 (gebeurtenissen tijdens Bersiap)

Brunsveld van Hulten, E. - Herdenking en herinneringen, Moesson 30, nr 17 (15.04.86), pg 10

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 156; Deel II, 2002, pg 136

Vogel, R.F. de - Persoonlijke mededeling (zeer slechte behandeling)

 

Foto’s/Tekeningen

Beekhuis, H. e.a. – Atlas Bersiapkampen, 2009, pg 139 (foto voorgevel in 2007)

 

 

 

Index                   Kampen op Java