Cheribon                    Gevangenis                 West-Java

                                              

                                                                                                                                                                         3-9-2011

Andere benamingen

Oude Gevangenis, Boei Lama

 

Ligging

Deze oude Gevangenis (daterend uit ca 1800) lag in het centrum van de stad, vlak bij de haven (niet te ver­warren met de nieuwe Gevangenis, die in het zuiden van de stad lag, aan de weg naar Koeningan).

In deze gevangenis werden kort na de capitulatie Nederlanders geďnterneerd; zij die onmisbaar waren in de maatschappij (bijv. in fabrieken), werden weer vrijgelaten; later werden zij opnieuw geďnterneerd, soms pas in de loop van 1943.

In deze gevangenis zaten (volgens Annemie MacGillavry) 40 blanken (mannen enerzijds, vrouwen en kin­deren anderzijds) en 3000 Indonesische gevangenen. De blanken zaten aanvankelijk met enkele personen in kleine cellen, later met grotere groepen in grote cellen. Dit duurde tot de capitulatie van Japan. Van de Indonesische gevangenen zouden slechts 600 van de 3000 de oorlog hebben overleefd.

 

Gevangenisdirecteur

Onoga

 

(Sub)hoofd Kempetai

Tadashi

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx.xx.42

Omgeving

 

 

 

ma (1)

xx.07.42

Omgeving

 

 

 

ma (2)

xx.09.42

 

Peka: Gevangenis

 

 

ma

 

 

 

 

 

 

xx.10.42

Omgeving (3)

 

 

 

vr,ki

xx.12.42

 

Band: Kareës

 

 

vr,ki

 

 

 

 

 

 

xx.xx.43

Omgeving (4)

 

 

 

vr,ki

xx.06.43

 

Bat: Kramat

 

 

vr,ki

 

 

 

 

 

 

xx.xx.43

Omgeving

 

40

 

ma,vr  (5)

xx.08.45

 

Vrijgelaten

 

 

ma,vr

Afkortinge/Noten

ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen

Band=Bandoeng, Bat=Batavia, Peka=Pekalongan

(1) hoge ambtenaren en politiefunctionarissen

(2) overige Nederlanders

(3) Cheribon en zuid-oostelijke Preanger

(4) o.a. Noord-kust van Midden-Java

(5) gevangenen van de PID en inheemse en Chinese politieke gevangenen

 

Literatuur:

Beekhuis, H. e.a. – Atlas Bersiapkampen, 2009, pg 84 (situatie tijdens bersiap-periode)

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 127

Jong, L. de - Het Koninkrijk der Nederlanden in WOII, deel 11B, 1985, pg 485

Liesker, H.A.M. - Je denk, ken niet maar ken!!, 1997, pg 28 (01.45 - 08.45)

MacGillavry, Annemie - Je kunt niet altijd huilen, 1978, pg 79-134

 

Foto’s/Tekeningen

Beekhuis, H. e.a. – Atlas Bersiapkampen, 2009, pg 84 (foto voorgevel, 2007)

 

 

 

Index                    Kampen op Java