Kediri †††††††††††††††††††††† Galoehan††††††††††††††††† Oost-Java

 

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 18-3-2011

 

English

Ligging

Galoehan was een suikerfabriek, ongeveer 12 km ten zuiden van Kediri. Het kamp was ondergebracht in de administrateurswoning met bijgebouwen, aangrenzend aan het smalspoor-emplacement. Het grote huis heette ďSans SouciĒ. Het kamp was omgeven door een stenen muur met prikkeldraad erop.

 

Kampcommandant

Kobayashi

 

Kampbewaking

Inheems politiepersoneel

 

Kampleiding

Mw Tideman, Mw van Harte-Vlierboom

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

27.12.42 (1)

Omgeving (2)

 

304

304

vr,ki,om

31.12.42

 

??

53

251

jo,om

17.02.44 (3)

 

Amb: Banjoebiroe 10 (4)

251

0

vr,ki


Afkortingen/Noten

jo=jongens, ki=kinderen, om=oude mannen, vr=vrouwen

Amb=Ambarawa

(1) en 28.12.42

(2) o.a. Kediri, Blitar, Toeloengagoeng, Pare (van ondernemingen)

(3) volgens Louise de Graaff: eind 1943

(4) transport per autobus naar Kertosono, per trein naar Ambarawa

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. - Japanse burgerkampen in Nederlands-IndiŽ, Deel 2, pg 94-95

Campen, Peter - Persoonlijke mededeling

Captain, Esther e.a. - IndiŽ; een verre oorlog van dichtbij, 1995, pg 87-109 (interview met Louise de Graaff)

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 164; Deel II, 2002, pg 140

Hedon, Ludus - Krokkot, 1995, pg 109

 

Fotoís/Tekeningen

Mieke Stalling (niet gepubliceerd)

 

Naamlijsten

Campen, Peter (per kamer, reconstructie)

 

Plattegronden

Beekhuis, H. e.a. - Japanse burgerkampen in Nederlands-IndiŽ, Deel 2, pg 95

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel I, pg 164; Deel II, pg 140

 

 

Naamlijsten

Galoehan alfabetisch

Galoehan per kamer

 

Plattegrond Galoehan

 

 

Index††††††††† Kampen op Java