Salatiga                     Djoen Eng            Midden-Java

 

                                                                                                                                                                                11-4-2011

 

Ligging

Djoen Eng lag in Salatiga aan de uitvalsweg naar het noord-westen, naar Semarang. Djoen Eng was een grote woning van een rijke chinees Kwik Djoen Eng. In de dertiger jaren raakte het huis in verval (de chinees ging failliet, de bank legde beslag). Het werd in 1940 aangekocht door de Broeders van Maastricht (FIC), maar stond nog leeg.

 

Thans is hier het "Roncalli Instituut" gevestigd, in gebruik voor (religieuze) cursussen.

In 1970 werden de 4 hoektorens afgebroken (wegens slecht onderhoud).

 

Kampcommandant

 

 

Kampleiding

 

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

01.02.43

Amb: Banjoebiroe 11

 

5

 

jo

04.02.43

Amb: Ambarawa 6

 

5

 

jo

04.02.43

Amb: Ambarawa 7

 

2

 

jo

xx.02.43

Solo: Ziekenzorg

 

4

 

jo

30.06.43

Amb: Banjoebiroe 11

 

1

 

jo

xx.08.43

Omgeving (1)

 

30

 

ma

01.09.43

Amb: Ambarawa

 

4

 

ma (2)

xx.09.43

Salatiga

 

40

 

ma (3)

13.10.43

Moe: Moentilan

 

46

 

ma (4)

25.11.43

Amb: Ambarawa 9

 

4

 

jo

xx.12.43

Moe: Moentilan

 

1

 

ma (4)

18.01.44

Amb: Ambarawa 6

 

24

 

jo

18.01.44

Amb: Ambarawa 7

 

1

 

jo

18.01.44

Amb: Ambarawa 8

 

4

 

jo

18.01.44

Amb: Ambarawa 9

 

2

 

jo

18.01.44

Amb: Banjoebiroe 11

 

2

 

jo

21.01.44

 

Band: 15e Bat

174

0 (5)

jo,ma

Afkortingen/Noten

jo=jongens, ma=mannen

Amb=Ambarawa, Band=Bandoeng, Moe=Moentilan, Solo=Soerakarta; Bat=Bataljon

(1) residentie Kedoe

(2) broeders en paters

(3) broeders

(4) pater(s)

(5) tenminste 2 sterfgevallen

 

Literatuur

Br J. van der Linden (FIC) - Donum Desursum, Eigen Beheer 1981, Deel I, pg 71-72, 78

Beekhuis, H. e.a. - Japanse burgerkampen in Nederlands-Indië, Deel 2, pg 89

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 152

Mellema, J.R. - Het onherkenbare paleis, Moesson 24, nr 2 (15.08.79), pg 17

NN - Oproep, Moesson 27, nr 18 (01.05.83), pg 22

Pater Rommens S.J. - Verslag kampperiode, Archief Paters Jezuďeten

 

Plattegrond

Beekhuis, H. e.a. – Atlas Bersiapkampen, 2009, pg 129 (tekening van E. van der Wal)

Liesker, H.A.M. – Wij weten van hoe, 2005, pg 287

 

Foto’s/Tekeningen

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 152 (luchtfoto)

Mellema, J.R. - Het onherkenbare paleis, Moesson 24, nr 2 (15.08.79), pg 17

 

 

Plattegrond Djoen Eng

 

 

Index          Kampen op Java