Semarang                Djantingaleh          Midden-Java

 

                                                                                                                                                                                14-5-2011

 

Ligging

Deze KNIL-kazerne lag in het uiterste zuiden van de stad aan een zijweg van de uitvalsweg naar Ambarawa.

Het kamp was ondergebracht in barakken van het militaire kampement, omheind met prikkeldraad.

 

Kampbewaking

Japanse militairen, Inheems politiepersoneel

 

Kampleiding

Hr R.J.W.Vermeulen, Hr J.F.Dee

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

10.04.42

Omgeving

 

 

 

ma (1)

20.04.42

Omgeving

 

500

 

ma (2)

22.04.42

Omgeving (3)

 

200

 

jo,ma

03.05.42

 

Vrijgelaten

100

 

ma (4)

17.07.42

Omgeving (5)

 

300

 

ma

26.07.42

Magelang

 

30

 

ma

27.07.42

Omgeving

 

100

1045

jo

31.07.42

 

Soer: Boeboetan

185

 

ma (6)

02.08.42

 

Kesilir

25

 

jo,ma

01.08.42

 

Kesilir

805

 

jo,ma

09.08.42

 

Soer: T. Perak

39

0

ma

Afkortingen/Noten

jo=jongens, ma=mannen; Soer=Soerabaja

(1) enkele krijgsgevangen stadswachten

(2) ambtenaren in Semarang

(3) uit de residentie Kedoe

(4) ambtenaren van Indo-Europese afkomst

(5) Semarang-stad

(6) ambtenaren

 

Literatuur

Br J. van der Linden (FIC) - Donum Desursum, Eigen Beheer 1981, deel I, pg 73

Dulm, J. van  e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 142

Verslag “Belevenissen en gebeurtenissen in Indië tijdens de oorlog”, 1945 (Archief Broeders van Dongen)

 

 

 

Index                   Kampen op Java