Fort de Kock Diverse kampen M-Sumatra

 

11-3-2011

Ligging

Fort de Kock (thans Boekit Tinggi) lag ongeveer 90 km ten noorden van Padang. Het was de hoofdplaats van de Padangse Bovenlanden. Het was tijdens de Japanse bezetting het hoofdkwartier van het Japanse bezettingsleger op Sumatra.

Het Huis van de Assistent resident bevond zich in het centrum van de stad, het Nonnen-klooster en de Meisjes-kostschool stonden aan de Kampementslaan, dat was de weg in zuidelijke richting, richting Padang.

De Meisjes-kostschool was vanaf 10-5-1940 in gebruik geweest voor de internering van Duitsers en NSB-ers (alleen vrouwen en kinderen.

.

Kampcommandanten

majoor Ino

 

Kampbewaking

 

 

Kampleiding

Mw J.Nijdam-Nieveen (Meisjes-kostschool).

 

Transporten (volgensAtlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 

Huis van de Assistent Resident

 

 

 

19.03.42

Omgeving

 

 

 

ma,vr,ki

09.04.42

 

Padangpandjang

 

 

ma

09.04.42

 

FK: Meisjes-kostschool

 

 

vr,ki

 

Nonnenklooster

 

 

 

19.03.42

Omgeving

 

160

160

ma,vr,ki

09.04.42

 

Padangpandjang

 

 

ma

09.04.42

 

FK: Meisjes-kostschool

 

 

vr,ki

 

Meisjes-kostschool

 

 

 

09.04.42

FK: Huis As. Res.

 

 

 

vr,ki

09.04.42

FK: Nonnenklooster

 

 

380

vr,ki

18.05.42

 

Pd: Missiecomplex

 

 

vr,ki

18.05.42

 

Pd: MV-gebouw

 

0

vr,ki


Afkortingen/Noten

ma=mannen, ki=kinderen, vr=vrouwen

FK=Fort de Kock, Pd=Padang

 

Literatuur

Beudell, Adolf Martin Children at war, 1976

Holle, H.C.A. e.a. - Kampverslag van vrouwenkampen in Padang en Bangkinang (RIOD 6816), 1945

Jacobse-Fontaine, Mw J. Dagboek, NIOD IC-dagboek 65

Ouden-hille, M.H. den Ik wou dat ik een vlinder was, 1983

Sijbergs, Mw J. Dagboek, NIOD-dagboek 171

Zr Relinds Verslag aan het Moederhuis, Archief zusters Franciscanessen van bennebroek, 1946 (95 pg)

 

Naamlijsten

Bos, H. van den - Vrouwenkampen Padang en Bangkinang, Deel 2, pg C45

Fr Liberatus en Fr Sylvester - Naamlijsten, Archief Fraters van Tilburg

 

 

Index Kampen op Sumatra