Bandoeng               Dick de Hoog              West-Java

 

                                                                                                                                                                                    21-2-2011

Andere benaming

Tjibeuning

 

Ligging

De Dick de Hoog-School was een lagere school van de Indo-Europese Schoolvereniging (IEV) aan de Tjili­woengstraat in het noord-oostelijke stadsdeel, tussen de Riouwstraat en de Tjiliwoengstraat even ten zuid-oosten van het Tjitaroemplein.

Het kamp was ondergebracht in lokalen van de school en in enige bijgebouwen; het kamp was omheind met prikkeldraad en gedek.

 

Bewaking

inheems politiepersoneel

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 xx.11.42 (1)

Omgeving

 

550

550

jo,ma

 15.02.44

 

Tjimahi: Baros 5

550

0

jo,ma

Afkortingen/Noten
jo=jongens, ma=mannen

(1) en de volgende maanden

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Atlas Bersaipkampen, 2009, pg 75 (situatie in bersiap-periode)

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 116 (locatie-aanduiding), 119

Voskuil, R.P.G.A. - Bandoeng, Beeld van een stad, 1996, pg 79, 144 (nr 48)

 

Foto/Tekeningen

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel II, 2002, pg 100 (luchtfoto)

Moesson 33, nr 20 (15.06.89), pg 8

 

 

Index                   Kampen op Java