Poerwokerto Chinees Huis Midden-Java

 

14-5-2011

 

Ligging

Dit huis lag aan de weg van Poerwokerto naar Batoeraden. Het bestond uit drie gebouwen en een grote tuin met grasperken en vijvers, alles omringd met een 2,5 meter hoge muur.

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx.10.43

Pwkt: Broederschool

 

?

?

ma

xx.02.44

 

Band: 15e Bat

?

0

ma

Afkortingen/Noten

ma=mannen

Band=Bandoeng, Pwkt=Poerwokerto; Bat=Bataljon

 

Literatuur

Dulm, J. van e.a. Atlas Japanse Kampen, Deel II, 2002, pg 108

 

Plattegrond

Dulm, J. van e.a. Atlas Japanse Kampen, Deel II, 2002, pg 108

 

 

 

Index Kampen op Java