Poerwokerto          Broederschool         Midden-Java

 

                                                                                                                                                                                    14-5-2011

Andere benaming

Rooms Katholiek Schoolinternaat

 

Ligging

Deze school was de Broederschool van de Broeders van Liefde (Eindhoven) aan de School­weg, een oost-west lopende weg, die parallel loopt met de hoofdweg door de stad. Het kamp bestond uit twee gebouwen met slaapzalen/leslokalen, onderling verbonden met een open galerij. Het gehele kamp was omheind met een 2,5 meter hoge muur.

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx.04.42

Omgeving

 

200

200

ma

xx.10.43

 

Ngawi: Fort vd Bosch

 

 

ma

xx.10.43

 

Pwkt: Chinees Huis

 

0

ma

Afkortingen/Noten

ma=mannen

Pwkt=Poerwokerto

 

Literatuur

Br Josserandus Koopmanschap - De Broeders van Liefde in de Missie van Java, 1996, pg 25

Br Josserandus Koopmanschap - Persoonlijke mededeling

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 131; Deel II, 2002, pg 108

 

Plattegrond

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel II, 2002, pg 108

 

 

Index                   Kampen op Java