Batavia                    Boekit Doeri               West-Java

 

                              

                                                                                                                                                                                17-4-2011

 

Ligging

Deze Gevangenis lag in het centrum van Meester Cornelis aan de noordoever van de Tjiliwoeng in de grote bocht van de rivier. Het kamp bestond uit gevangeniscellen.

 

Bewaking

inheems gevangenispersoneel

 

Kampleiding

Hr Raub, Hr H.Hogerzeil

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 xx.03.42

Omgeving

 

480

480

ma

 xx.08.43

 

Bat: Struiswijk

480

0

ma

Afkortingen/Noten

ma=mannen

Bat=Batavia

 

Literatuur

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 98

 

Foto’s/Tekeningen

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 98 (luchtfoto)

 

 

 

Index                   Kampen op Java