Palembang              Boekit Besar               Z-Sumatra

 

25-10-2010

Ligging

Boekit Besar was volgens de stadskaart van Palembang in de Stedenatlas van Nederlands-Indië een weg, die vanuit de stad naar het noord-westen liep.

 

Het kamp bestond uit een rij huizen in het westen van de stad, gelegen aan de Boekitlama; er zaten ongeveer 15 personen in ieder huis.

 

Kampcommandanten

luitenant Miachi

 

Kampbewaking

inheems politiepersoneel

 

Kampleiding

Mw G.B.Hinch

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

03.03.42

Muntok: Bioscoop

 

29

 

vr (1)

03.03.42

Muntok: Gevangenis (2)

 

335 (3)

 

ma,vr,ki (4)

01.04.42

Omgeving

 

215 (5)

580

ma,vr,ki

01.04.42

 

Pb: Gevangenis

180

400

ma

01.04.42

 

Pb: Talang Semoet

400

0

vr,ki

Afkortingen/Noten
ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen

Pb=Palembang

(1) Australische verpleegsters uit Singapore

(2) één nacht in de MULO-school in Palembang

(3) 30 mannen en 305 vrouwen en kinderen

(4) schipbreukelingen afkomstig uit Singapore

(5) 150 mannen en 65 vrouwen en kinderen

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. - Japanse burgerkampen in Nederlands-Indië, Deel 3.3, pg 18

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 76

Folkeringa, Jelle - Eelt, Kind in Japans kamp, 1993

Jeffrey, Betty - White coolies, 1954, pg 28-34

Kenny, Catherine - Captives: Australian army nurses in Japenese prison camps, pg 41-46

Simons, Jessie Elisabeth - In Japanese hands: Australian nurses as POW's, 1985

Warner, Lavinia - Women beyond the wire: a story of prisoners of the Japanese 1942-45, 1982

 

 

 

Index          Kampen op Sumatra