Soerabaja                 Boeboetan                 Oost-Java

 

                                                                                                                                                                                19-3-2011

 

English

Ligging

De Boeboetan-gevangenis lag op de west-oever van de Kalimas, midden in de stad.

 

Kampbewaking

Inheems gevangenispersoneel

 

Kampleiding

Hr Benschop

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

09.03.42

Malang

 

1

 

ma (1)

13.04.42

Soerabaja

 

50

 

ma (2)

22.04.42

Omgeving (3)

 

250

 

ma (4)

xx.05.42

 

Vrijgelaten

20

 

ma (5)

29.05.42

Omgeving (6)

 

15

 

ma (7)

31.07.42

Sem: Djatingaleh

 

200

 

ma (8)

23.09.42

Djok: Vredeburg

 

80

 

ma (7)

24.09.42

Solo: Ziekenzorg

 

10

 

ma (7)

27.02.43

 

Ngawi: Fort vdBosch

385

0

ma (7)

 

 

 

 

 

 

xx.07.42

Omgeving (3)

 

 

 

ma

xx.07.42 (9)

 

Kesilir

 

0

ma

 

 

 

 

 

 

xx.10.43

Oost-Java

 

50

 

ma (10)

11.12.43

Soer: Darmo-wijk

 

20

 

jo

xx.02.44

 

Band: 15e Bat

50

 

jo,ma

15.11.44

 

Sem: Bangkong

13

0

ma

Afkortingen/Noten

jo=jongens, ma=mannen

Band=Bandoeng, Djok=Djokjakarta, Sem=Semarang, Soer=Soerabaja, Solo=Soerakarta; Bat=Bataljon

(1) de burgemeester van Malang

(2) spoorwegpersoneel uit Soerabaja

(3) Soerabaja-stad en ook geheel Oost-Java

(4) ambtenaren van het Binnenlands Bestuur en gemeenteambtenaren

(5) post- en havenpersoneel van Indo-Europese afkomst

(6) de eilanden Lombok en Soembawa

(7) ambtenaren

(8) o.a. ambtenaren en Chinezen

(9) na een verblijf van slechts één of twee dagen (Boeboetan was een verzamelpunt voor transport naar Kesilir)

(10) van vreemde nationaliteit (niet-Nederlanders)

 

Literatuur

Alberts, A. - Een kolonie is ook maar een mens, 1989, pg 78-88

Beekhuis, H. e.a. – Atlas Bersiapkampen, 2009, pg 191 (gebeurtenissen tijdens de Bersiap)

Broeshart, A.C. - Soerabaja, Beeld van een stad, 1994, pg 41

Brs van Huybergen - Gedenkboek 1920-1970, pg 52

Brs van Oudenbosch - Negen-en-negentig, honderd, Gedenkboek 1962, Deel II, pg 50-62

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 169

 

Tekeningen

Claassen, Rob en Joke van Grootheest - Getekend, 1995, pg 104

 

 

Index          Kampen op Java