Bodjo                               Bodjo                 Zuid-Celebes

 

                                                                                                                                                                      23-7-2013

 

Ligging

Bodjo lag ongeveer 10 km ten zuiden van Parepare, aan de westkust. Het kamp lag 200 m van de grote weg in een bebost dal van een riviertje; het bestond uit een groep bamboeloodsen van een varkensmesterij.

 

Kampcommandanten         

Mori (de Gouvernante of Mietje, 10.44-11.44), Toda (11.44-03.45); Olakia (Jan de Slinger, 03.45-05.45)

 

Kampleiding

               Ds A.Bikker

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

22.10.44

Parepare

 

650

650

jo,ma

 

 

Overleden (2)

25

625

jo,ma

03.05.45 (1)

 

Bolong

625

0 (2)

jo,ma

Afkortingen/Noten

jo=jongens, ma=mannen

(1) tot 3 juni 1945 in diverse transporten

(2) aantal sterfgevallen ongeveer 25 (ten gevolge van dysenterie)

 

Literatuur

Baal, J. van - Ontglipt verleden, Deel I, 1986, pg 427-441

Beekhuis, H. e.a. - Japanse burgerkampen in Nederlands-Indië, Deel 5.2, 3e druk, 2004, pg 9-10

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel 1, 2000, pg 200; Deel 2, 2002, pg 180

Ellerbeck, F. - Persoonlijke mededeling

Frater Amando de Rooij, Verleden en Heden, Archief Fraters van Tilburg, Oktober 1947, Nr 6, pg 30-40

Frater Geroldus - Ons Kampleven, Archief Fraters van Tilburg, 15 blz

Klift-Snijder, A.G. van der - Geroepen ... (memoires van een zendingsvrouw), 1996, pg 116-121

Koerts, H.J. - Een Groninger in Japanse gevangenschap, 1986, pg 18-19

Stolk, Tineke - Hoe het ons verging, Eigen beheer, 1996, pg 263 (april 1945), 244 (maart 1945), 285 (mei 1945)

Valkenburg, Rik - Het appèl is afgelopen, 1977, pg 95-111, 309

 

Foto’s/Tekeningen

Claassen, Rob en Joke van Grootheest - Getekend, 1995, pg 116-117

Velden, D. van – Japanse burgerkampen, 3e druk, 1977, tussen pg 504 en 505

 

Naamlijsten

Naamlijst – SAIP, OP 474 (634 personen)

Naamlijst overledenen – NIOD, IC 040.917 (25 personen; met plattegrond begraafplaats)

 

Plattegronden

Beekhuis, H. e.a. - Japanse burgerkampen in Nederlands-Indië, Deel 5.2, 3e druk, 2004, pg 10

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel 1, 2000, pg 201

 

Plattergond

Plattegrond Bodjo

 

Naamlijst

Celebes-mannenkampen

 

 

Index          Kampen op Celebes