Bandoeng                 Bloemenkamp               West-Java

 

                                                                                                                                                                        19-10-2015

Andere benaming           

Oranjekamp, Kneuzen-kamp (zuidelijk deel)

 

Ligging

Het Bloemenkamp was een woonwijk in het noord-oostelijk stadsdeel, ingesloten door de Riouwstraat, Nassaulaan, een deel van de Magazijnstraat en een klein deel van de Groote Postweg.

Het Bloemenkamp was een afsplitsing van het Tjihapit-kamp. Op 12.08.43 moesten alle bewoners van het Tjihapit-kamp, die in het gedeelte ten westen van de Riouwstraat verbleven, verhuizen naar het gedeelte ten oosten van de Riouwstraat (dit waren ongeveer 1600 personen). Het leeg komende deel werd verder aangeduid als Bloemenkamp.

Het Bloemenkamp werd op 25.08.43 nog verdeeld in twee delen, van elkaar gescheiden door gedek in de Orchidee­laan: het noordelijke en het zuidelijke deel. Mogelijk werd (later) nog een ander deel afgescheiden, zodat een splitsing in drie delen ontstond.

 

Kampcommandant

Boenjamin, Arsad (vanaf 26.10.43), Murui (vanaf 04.03.44)

 

Bewaking

inheems politiepersoneel, heiho’s

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 25.08.43

Omgeving

 

250

250

ma,vr,ki (1)

 25.08.43

Semarang

 

100

350

ma,vr,ki (2)

 25.08.43

Band: Rama

 

900

1250

om,ov

 xx.01.44

Band: Tjiboenoet

 

135

1385

vr,ki

 29.03.44

Band: Tjiboenoet

 

24

1400

vr,ki

 03.06.44

 

Band: Tjihapit

900

 

om,vr,ki

 06.06.44

 

Band: Tjihapit

660

0

vr,ki

 

 

 

 

 

 

 14.07.44

Band: Tjiboenoet

 

168

200

ma,vr,ki

 20.07.44 (3)

Tjim: Baros 6

 

1100

1300

vr,ki

 19.10.44

 

Band: 15e Bataljon

162

 

ma

 02.11.44

 

Band: Tjihapit

1254

 

vr,ki

 18.11.44

 

Amb: Banjoebiroe 10

 

0

vr,ki

Afkortingen/Noten

ki=kinderen, ma=mannen, om=oude mannen, ov=oude vrouwen, vr=vrouwen

Amb=Ambarawa, Band=Bandoeng

(1) nippon-werkers van de SS met hun gezinnen

(2) nippon-werkers van de NIS met hun gezinnen

(3) en de volgende dagen t/m 23.07.44

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. - Japanse burgerkampen in Nederlands-Indië, Deel 2, pg 48-49

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 119; Deel II, 2002, pg 100

Hillen, Ernest - Kampjongen, 1994, pg 27-71

Lavaleije, Theo en Gerard Weijers - In naam van de keizer, St Jongenskamp Tjimahi, 1995, pg 221

Tieleman, Hans en Rob - Het rattevel, 1995, pg 39-40

Tjihapit-boek, Tjihapit-Reünie-Commissie 1994, pg 10, 14, 17, 21

Voskuil, R.P.G.A. - Bandoeng, beeld van een stad, 1996, pg 79

 

Plattegronden

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 118

 

 

Index          Kampen op Java