Medan                      Belawan Estate             N-Sumatra

 

                                                                                                                                                                      15-1-2014

Ligging

Belawan Estate lag ongeveer 40 km ten zuid-westen van Medan in de richting van Brastagi. Het kamp-complex bestond uit oude verlaten loodsen (voor chinese koelies) van een tabakson­derne­ming. Er waren 10 langwerpige stenen gebouwen; er was geen stromend water, er was geen elektrisch licht. Het kamp-complex werd achter­eenvolgens gebruikt als mannenkamp en als vrouwenkamp.

 

Kampleiding

Mannenkamp:      Hr G.J.Noë, Hr F. de Haas, Hr A.Pakvis, Hr W.Schuurbiers, Mr C.E.E.Kuntze,

                              Hr J.J. van de Velde, Ds I.S.Kijne

Vrouwenkamp:    Mw A.Palmer van den Broek-Boor, Mw R. de Rijke-Jesse, Mw A.L.Hoogland-Cramer

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 

MANNENKAMP

 

 

 

 

24.07.43 (1)

Bel: Unie Kampong

 

540

 

jo,ma

10.09.43

 

Med: Gloegoer (kr)

11

 

ma

26.09.43 (2)

Omgeving

 

56

 

ma

10.11.43

Med: St Jozef-school

 

61

 

ma

17.02.44

Brastagi

 

3

 

jo

03.03.44

Med: Poelau Brajan

 

33

 

jo

10.03.44

 

 

 

700

jo,ma

01.06.44

Med: Poelau Brajan

 

 

 

jo

04.10.44

 

RP: Aek Pamienke (3)

100

 

ma

04.10.44 (4)

 

RP: Si Rengorengo

573

 

jo,ma

04.10.44 (4)

 

RP: Padang Halaban

 

0

ma

06.10.44

Lawesigalagala (ma)

 

315

315

ma

07.10.44

 

RP: Sirengorengo

315

0

ma

 

VROUWENKAMP

 

 

 

 

10.10.44

Lawesigalagala (vr)

 

500

 

vr,ki

10.05.45

 

RPt: Aek Pamienke I

494

0 (5)

vr,ki

Afkortingen/Noten

ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen; kr=krijgsgevangenen

Bel=Belawan, Med=Medan, RP=Rantau Prapat

(1) tot en met 27.07.43 (3 transporten)

(2) en 27.09.43

(3) voor opbouw van Aek Pamienke I, II en III (samen met 100 mannen uit Soengei Sengkol)

(4) en 05.10.44

(5) 29 sterfgevallen

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. - Japanse burgerkampen in Nederlands-Indië, Deel 3.1, pg 49

Bos, F.J. – Dagboek, NIOD IC-dagboek 103 (mannenkamp)

Brandt, Willen - Zwarte moesson, 1966, pg 159-213 (mannenkamp)

Brandt, Willem - Binnen Japansch prikkeldraad, 1946 (poëzie)

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 42

Ende, A. van der - Wij logeerden bij de Jappen, Eigen beheer 1969, pg 44-65

Kok, Pauline – Het vergeten kamp, 2013, pg 188-247 (vrouwenkamp)

Kok-Schurgers, G.Pauline – The Remains of War, 2011, pg 111-149 (vrouwenkamp)

Kruijf, E. de - Kinderen uit het Jappenkamp, Maandbl. Geest. Volksgez. 36(1981)314-329 (vrouwenkamp)

Leffelaar, H.J. - De Japansche regeering betaalt aan toonder, 1980 (mannenkamp)

Leffelaar, H.L. - Leven op rantsoen, 1959

Leffelaar, H.L. - Through a harsh dawn

Mendes, F.J. – Dagboek, NIOD IC-dagboek 127 (mannenkamp)

Noord Sumatra in Oorlogstijd, SRR 1943, Stichting Noord Sumatra Documentatie 1995, pg 171

Seijffardt-Koch, Mw – Dagboek, NIOD IC-dagboek 245 (vrouwenkamp)

Velde, J.J. van de - Brieven uit Sumatra 1928-1948, 1982, pg 108-113 (mannenkamp)

Visser, A. - Een merkwaardige loopbaan, 1982, pg 160-167

 

Foto’s/Tekeningen

Leffelaar, H.J. - De Japansche regeering betaalt aan toonder, 1980, pg 33-35

 

Plattegronden

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, 2000, Deel I, pg 43

 

 

Index          Kampen op Sumatra