Loeboek Linggau     Belalau (vr)                Z-Sumatra

 

22-10-2010

Andere benaming

Loeboek Linggau (vr)

 

Ligging

De Belalau-kampen lagen in de buurt van Loeboek Linggau, het eindpunt van de spoorweg van Palembang via Lahat naar Loeboek Linggau (Zuid-Sumatra). De rubberonderneming Belalau lag op ongeveer 25 km van Loebok Linggau.

 

Het vrouwenkamp werd omgeven door prikkeldraad en rubberbomen; het bestond uit een hoger gelegen gedeelte, waar ca 600 vrouwen en kinderen verbleven en - aan de overzijde van een riviertje - een lager gelegen gedeelte, waar zich de (Ned. en Eng.) keukens en een klein hospitaaltje bevonden (Catherine Kenny).

 

Kampcommandanten

kapitein Siki (of Seki)

 

Kampleiding

Moeder-overste Laurentia (Ned.),  Mw G.B.Hinch en Mw J.McDonell (Brit.)

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

08.04.45

Muntok: Barakkenkamp

 

200

 

vr,ki

12.04.45

Muntok: Barakkenkamp

 

150

 

vr,ki

16.04.45

Muntok: Barakkenkamp

 

295

 

vr,ki

24.08.45

 

 

 

545 (1)

vr,ki

Afkortingen/Noten
ki=kinderen, vr=vrouwen

(1) totaal 95 sterfgevallen (6 tijdens transport Muntok-Belalau, 89 in het kamp)

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. - Japanse burgerkampen in Nederlands-Indië, Deel 3.3, pg 23

Beekhuis, H. e.a. – Atlas Bersiapkampen, 2009, pg 38 (gebeurtenissen tijdens de Bersiap)

Bemmel, Timothée van - 50 jaar inzet voor Zuid-Sumatra, 1988

Colijn, Helen - De kracht van een lied, Wever 1989, Van Wijnen, 1995, pg 174 e.v.

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 72, Deel II, 2002, pg 63-67

Folkeringa, Jelle - Eelt, kind in Japans kamp, Conserve, 1993

Jeffrey, Betty - White coolies, 1954, pg 155-194

Kenny, Catherine - Captives: Austr. army nurses in Jap. prison camps, 1986, pg 90-100

Simons, Jessie Elizabeth - In Japanese hands: Australian nurses as POW's, 1985

Warner, Lavinia - Women beyond the wire: a story of prisoners of the Japanese 1942-45, Joseph, 1982

Het Apostolisch Vicariaat van Palembang tijdens en na de Jap. bezet., Ind. Missie T. 25(1946) pg 103-108

 

Foto’s/Tekeningen

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel II, 2002, pg 64-65

 

Plattegronden

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel II, 2002, pg 64 (tekening van E.Herrebrugh)

 

Bersiap

24.08.45 Japanse kampcommandant maakt capitulatie bekend

07.09.45 Majoor Jacobs bezoekt kamp

13.09.45 voedsel-dropping

17.09.45 evacuatie van Engels-sprekende vrouwen via Lahat naar Singapore (vliegtuig)

xx.09.45 evacuatie naar Loeboek Linggau (met vrachtauto's) en dan naar Palembang (per trein)

07.10.45 evacuatie voltooid

 

 

Plattergond Belalau vrouwenkamp

 

 

Index          Kampen op Sumatra