Loeboek Linggau     Belalau (ma)                Z-Sumatra

 

                                                                                                                                                                      25-11-2013

Andere benaming

Loeboek Linggau (ma)

 

Ligging

De Belalau-kampen lagen in de buurt van Loeboek Linggau, het eindpunt van de spoorweg van Palembang via Lahat naar Loeboek Linggau (Zuid-Sumatra), ongeveer 250 km van Palembang. De rubberonderneming Belalau lag op ongeveer 25 km van Loebok Linggau.

 

Het mannenkamp (voormalige koelieloodsen) en het vrouwenkamp (voormalige koeliewonin­gen) lagen op 2˝ km van elkaar, op 600 m hoogte (redelijk koel) op een rubberonderneming.

 

Kampcommandanten

kapitein Seki

 

Kampbewaking

heiho’s

 

Kampleiding

Hr J.A.Vorstman (Ned.), H.Baron van Asbeck, Hr H.G.Hammett (Brit.)

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

01.03.45

Muntok: Gevangenis

 

230

 

jo,ma

08.03.45

Muntok: Gevangenis

 

230

 

jo,ma

15.03.45

Muntok: Gevangenis

 

233

 

jo,ma

24.08.45

 

 

 

572 (1)

jo,ma

Afkortingen/Noten
ma=mannen

(1) totaal 122 sterfgevallen (23 tijdens transport Muntok-Belalau, 99 in het amp)

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. - Japanse burgerkampen in Nederlands-Indië, Deel 3.3, pg 22

Beekhuis, H. e.a. – Atlas Bersiapkampen, 2009, pg 38 (gebeurtenissen tijdens de Bersiap)

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 72, Deel II, 2002, pg 63-67

Neilen, M. - Japanse kampen, Drukkerij Missiehuis Sittard, pg 50-55

Waisvisz, M. – Dagboek, NIOD IC-dagboek 214

Het Apostolisch Vicariaat van Palembang tijdens en na de Jap. bezet., Ind. Missie T. 25(1946) pg 103-108

 

Foto’s/Tekeningen

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 72 (luchtfoto); deel II, 2002, pg 66-67

 

Plattegronden

Beekhuis, H. e.a. – Atlas Bersiapkampen, 2009, pg 39

Bodegom, J. van – Persoonlijke mededeling

                                                                                                                                        

Bersiap (zie www.bersiapkampen.nl)

24.08.45 Japanse kampcommandant maakte capitulatie bekend

07.09.45 majoor Jacobs bezocht kamp

13.09.45 voedsel-dropping

xx.09.45 evacuatie naar Loeboek Linggau (met vrachtauto's) en dan naar Palembang (per trein)

07.10.45 evacuatie voltooid

 

Plattegrond Belalau mannenkamp

 

 

Index           Kampen op Sumatra