Kuching             Batoe Lintang (ma)       NW-Borneo

 

                                                                                                                                                                                19-5-2011

Andere benaming

Mannenkamp, Burgerkamp

 

Ligging

Kuching was de hoofdstad van Serawak; het lag aan de noordkust van het voormalig Brits-Borneo (thans Brunei), aan de monding van de Serawak-rivier.

Het kamp Batoe Lintang lag ongeveer 5 km buiten de stad, het bestond uit 10 verschillende sub-kampen (met in totaal on­geveer 2800 gevangenen), waaronder het mannenkamp.

 

Kampcommandanten

Nekata (luitenant), Kassia (kapitein), Suga (majoor, later: kolonel)

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

12.07.42

Sam: Gevangenis

 

4

 

ma

13.07.42

Sing: Gevangenis

 

16

 

ma

14.07.42

Kuch: Pandoengan

 

35

 

ma

16.07.42

Pont: Mannenkamp

 

 

 

ma

05.09.42

Jess: Mannenkamp

 

88

 

ma

04.10.42

 

Batoe Lintang (pr) (1)

72

 

ma (2)

13.03.43

Sand: Berhala (3)

 

80

214

ma

23.08.45

 

 

 

214

ma

Afkortingen/Noten

ma=mannen

Jess=Jesselton, Kuch=Kuching, Pont=Pontianak, Sam=Sambas, Sand=Sandakan, Sing=Singkawang

(1) alle paters en broeders verhuizen naar een aparte afdeling van het kamp

(2) alle missionarissen

(3) transport, geheel over zee, duurde 6 dagen

 

Literatuur:

Böhm, A.H. - West-Borneo 1940 - Kalimantan Barat 1950, 1984, pg 24

Broeders van Huijbergen een halve eeuw werkzaam in Indonesia 1920-1970

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel 1, 2000, pg 183

Lampe, Father G. - Drie en een half jaar in een kamp in Borneo, Mill Hill annalen 1946, pg 13-15

Pater Leo de Jong - Memorialia: Internering te Kuching, Archief Capucijnen, 42 blz

Schoor, Father Frans van den – Brief aan het moederhuis, 1945, Mill Hill archief, pg 7-12

 

Plattegrond

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel 1, 2000, pg 183

 

Luchtfoto:

Pater Lambertus - Nabeschouwing uit het Jappenkamp, Borneo Almanak 34(1949) pg 17

 

Naamlijsten:

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel 2, 2002, pg 153 (onderzoek E.Braches)

 

Gebeurtenissen

11.09.45          Bevrijding door Australische troepen

14.09.45          Zieken vertrokken naar Laboean

25.09.45          Evacuaties naar Laboean voltooid

 

Plattegrond Batoe Lintang

 

Index          Kampen op Borneo