Bandoeng                   Bantjeui                  West-Java

                                                 

                                                                                                                                                                                    21-2-2011

Ligging

De oude Gevangenis van Bandoeng, de Bantjeui-Gevangenis, lag in het centrum van de stad, vlak bij de Groote Postweg.

 

In deze Gevangenis waren verschillende afdelingen: cellen voor vrouwen, cellen voor mannen en cellen voor (tot levenslang veroordeelde) inlandse gevangenen.

 

Kampcommandant

Minami (Japans politie-inspecteur)

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 

MANNENAFDELING

 

 

 

 xx.09.43

Omgeving

 

 

 

ma (1)

 xx.10.43

 

Bandoeng: LOG

 

 

ma

 

 

 

 

 

 

 08.02.45

Omgeving

 

 

 

ma (2)

 09.02.45

Omgeving

 

 

 

ma

 23.08.45

 

 

 

?

ma

 

VROUWENAFDELING

 

 

 

 xx.xx.44

Omgeving

 

 

 

vr

 xx.xx.45

Omgeving

 

 

 

vr

 23.08.45

 

 

 

?

vr

Afkortingen/Noten

ma=mannen, vr=vrouwen

(1) joden en vrijmetselaars (zie van der Meer)

(2) oude en zieke Indo-Europese mannen en Ambonezen

 

Omstandigheden

De omstandigheden waren slecht: velen kwamen om door mishandeling, verwaarlozing en uithongering.

 

Literatuur

B.Z. - Hoe leefden wij toen, Moesson 26, nr 1 (15.07.81), pg 32

Captain, Esther e.a. - Indië; een verre oorlog dichtbij, 1995, pg 151-170 (interview met Aleida Snijders)

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 123

Jong, L. de - Het Koninkrijk der Nederlanden in WOII, deel 11B, pg 860

Manders, Jo - De lach uit leed geboren, pg 26-28

Meer, J.H. van der - Op de waterscheiding, 1992, pg 42-53 (ma I)

Uriot, J.M. in “Tussen twee werelden”, 1994, pg 289-321

Voskuil, R.P.G.A. - Bandoeng, Beeld van een stad, 1996, pg 79

 

 

Index                   Kampen op Java