Ambarawa               Banjoebiroe 11         Midden-Java

 

                                                                                                                                                                   24-8-2012

Andere benaming

Bunsho III Kamp 11 (Japanse administratie)

English

Ligging

Ambarawa lag ongeveer 45 km ten zuiden van Semarang; de plaats Banjoebiroe lag ongeveer 5 km ten zuiden van Ambarawa. Het kamp was ondergebracht in een militair kampement, ten oosten van de plaats zelf.

 

Kampcommandanten

Sakai (van 06.44 tot 11.44), Suzuki (van 11.44 tot 02.45), Yamada (van 02.45 tot 08.45)

 

Kampleiding

Mw van Riessen (van 12.42 tot 03.02.45), Mw, Sybrandi, Mw Prins (van 03.02.45 tot 08.45)

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

26.12.42

Djokjakarta (?)

 

110

 

vr,ki

27.12.42

Djokjakarta

 

380

 

vr,ki

01.02.43

 

Sala: Djoen Eng

5

 

jo

02.02.43

Omgeving (1)

 

120 (2)

 

vr,ki,om

11.06.43

Ambarawa

 

15

 

vr,ki,no

30.06.43

 

Sala: Djoen Eng

1

 

jo

13.08.43

 

??

13

 

vr,ki

13.08.43

??

 

13

 

vr,ki

01.09.43

Sem: Gedangan

 

14

 

no

21.12.43

 

Semarang

2

 

vr

18.01.44

 

Sala: Djoen Eng

2

 

jo

10.06.44

Amb: Banjoebiroe 10

 

400

 

vr,ki

06.08.44

Mal: De Wijk

 

100

 

vr,ki

09.08.44

 

Amb: Ambarawa 8

66 (3)

 

vr,ki,ma

17.09.44

 

Amb: Ambarawa 8

106 (4)

 

jo,ma,no

17.09.44 (5)

Amb: Ambarawa 8

 

120

 

vr,ki

21.11.44

Band: Tjihapit

 

250

 

vr,ki

22.11.44

Band: Tjihapit

 

110

 

vr,ki

23.11.44

Band: Tjihapit

 

500

 

vr,ki

16.01.45

 

Amb: Ambarawa 7

60 (6)

 

jo,om

03.02.45

Amb: Ambarawa 9

 

2

 

vr

04.05.45

Amb: Ambarawa 9

 

298

 

vr,ki

01.06.45

Solo: Ziekenzorg/B

 

200

 

vr,ki

05.06.45

Amb: Ambarawa 6

 

6

 

vr,ki

03.07.45

Sema: Halmaheira

 

33

2440

vr,ki

27.07.45

Omgeving

 

2

 

vr (7)

27.07.45

 

Vrijgelaten

3 (8)

 

vr,ki (9)

xx.08.45

Moentilan

 

xxx

?? (10)

vr,ki

23.08.45

 

 

 

2300

vr,ki

jo=jongens, ki=kinderen, ma=mannen, no=nonnen, om=oude mannen, vr=vrouwen

Amb=Ambarawa, Band=Bandoeng, Mal=Malang, Sala=Saltiga, Sem=Semarang, Solo=Soerakarta

Ziekenzorg/B=Ziekenzorg/Boemikamp

(1) Salatiga, Ambarawa, Bandoengan, Kopeng

(2) 70 vrouwen en kinderen, 50 oude mannen

(3) 65 vrouwen en kinderen, 1 man (arts)

(4) 36 jongens, 45 mannen, 25 nonnen

(5) tot en met 19.09.45

(6) 40 jongens en 20 oude mannen

(7) van Indo-Europese afkomst

(8) vrouw en 2 kinderen

(9) van Zweedse afkomst

(10) inclusief overledenen; totaal over gehele periode 104 doden

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Japanse burgerkampen in Nederlands-Indië, Deel 1, 4e druk, pg 68-69

Beekhuis, H. e.a. – Atlas Bersiapkampen, 2009, pg 125 (gebeurtenissen na 23-8-1945)

Broeshart, A.C. et al – Vrede, maar geen bevrijding, 1989 (bersiap)

Brommer, B. et al – Semarang, Beeld van een stad, 1995 (bersiap)

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, deel I, 2000, pg 150-151; deel II, 2002, pg 121

Fenton Huie, Shirley - Vergeten, 1995, pg 91; The forgotten ones, 1992 (interviews)

Hooykaas-van Leeuwen Boomkamp, J.H. - Vrouwenkamp op Java, 1946

Kramer, Diet - Thuisvaart, 1965

Lenderink-Talsma, E. - Vierduizend mensen en een koeiekop, 1995, pg 81-91

Paardekooper, Sonja - Achter het gedek, 1995

Sowan, Ventje – Dagboek 30-7-1944 tot 3-10-1945 (50 pg)

Voorneman, Richard N. - Banjoebiroe 11, een vrouwenkamp op Java, 1995

Voorneman, Richard N. - Supplement op Banjoebiroe 11, een vrouwenkamp op Java (3 dagboeken)

Zwaan, D.W. (Ventje Sowan) – Dagboek van 27.12.42 t/m 19.09.44 (uitgegeven in eigen beheer)

 

Tekeningen/Foto’s

Diessen, J.R.van - Boven Indië, 1993, pg 151 (luchtfoto)

Mobach, Jan - Gaan, Moesson 34, nr 2 (15.08.89), pg 11

Naamlijsten

NN – NIOD, IC 041.357 (overledenen)

Voorneman, Richard N. - Banjoebiroe 11, een vrouwenkamp op Java, 1995, pg 194 (overledenen)

 

Plattegronden

Beekhuis, H. e.a. – Japanse burgerkampen in Nederlands-Indië, Deel 1, 4e druk, pg 46

Beekhuis, H. e.a. – Atlas Bersiapkampen, 2009, pg 125

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, deel I, 2000, pg 115

 

Bersiap

20.08.45     dubbele porties rijst

21.08.45     wisseling van de wacht: Japanners in plaats van heiho’s

23.08.45     Indo-Europese vrouwen en kinderen mochten het kamp verlaten

24.08.45     bekendmaking van de Japanse capitulatie; intensieve ruilhandel aan het gedek (kleren tegen voedsel)

xx.08.45      diverse vrouwen bezochten de andere kampen

xx.08.45      zieken naar Ziekenhuis in Ambarawa

31.08.45     pamfletten met oproep het kamp niet te verlaten

xx.09.45      dropping van voedsel en medicijnen, vrachtauto’s met brandhout en voedsel

xx.09.45      vier RAPWI-medewerkers kwamen in kampbestuur (voor bevoorrading en beveiliging)

xx.09.45      vele vrouwen en kinderen verlieten het kamp; begin oktober nog 1200 personen in het kamp

22.09.45     zieken naar Militair Ziekenhuis in Magelang

23.11.45     aanval van extremisten op het kamp, door Britse troepen afgeslagen

24.11.45     opnieuw aanval op het kamp, met moeite door Britse troepen afgeslagen

25.11.45     evacuatie naar Fort Willem I voltooid, kamp ontruimd

02.12.45     Britse troepen verlieten Banjoebiroe

 

 

Plattegrond Banjoebiroe 11


 

 

Index          Kampen op Java