Ambarawa Banjoebiroe 10 Midden-Java

 

14-4-2012

Andere benaming

Bunsho III Kamp 10 (Japanse administratie)

English

Ligging

Ambarawa lag ongeveer 45 km ten zuiden van Semarang; de plaats Banjoebiroe lag ongeveer 5 km ten zuiden van Ambarawa. Dit kamp was ondergebracht in de Gevangenis, iets ten oosten van de plaats zelf. Op 07.08.45 werden enige nabij gelegen KNIL-officierswoningen en barakken bij het kamp getrokken.

 

Kampcommandanten

Sakai (van 06.44 tot 11.44), Suzuki (van 11.44 tot 02.45), Yamada (van 02.45 tot 08.45)

 

Kampleiding

Hr Straatman, Hr Heilbron (van 08.43 tot 02.44)

Mw M.Westers (van 02.44 tot 03.44), Mw J.Eichelberg-Koppelaar (van 03.44 tot 08.45)

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 

MANNENKAMP

 

 

 

 

15.08.43

Kesilir

 

594

 

ma

20.08.43

Kesilir

 

570

 

ma

25.08.43

Kesilir

 

506

1670

ma

25.01.44

 

Band: 15e Bat

600

 

ma

29.01.44

 

Band: 15e Bat

550

 

ma

02.02.44

 

Band: 15e Bat

504

0

ma

 

VROUWENKAMP

 

 

 

 

13.02.44

Mal: De Wijk

 

860

 

vr,ki

18.02.44

Omgeving (1)

 

899 (2)

 

vr,ki

08.03.44 (3)

 

Vrijgelaten

2

 

vr (4)

12.03.44

 

Kempetai

1

 

vr (5)

24.03.44

Kediri

 

9

 

zvr

26.03.44

Kempetai

 

1

 

vr (6)

10.06.44

 

Amb: Banjoeb 11

400

 

vr,ki

09.08.44

Tjim: 4e en 9e Bat

 

1

 

ma (7)

18.09.44

 

Amb: Ambar 8

217 (8)

 

jo,om,no

18.09.44

Amb: Ambar 8

 

200

 

vr,ki

15.11.44

 

Sem: Bangkong

3

 

om

19.11.44

Band: Kares

 

600

 

vr,ki

21.11.44

Band: Tjihap/Bloem.

 

350

 

vr,ki

05.12.44

 

Mag: Gesticht

1

 

vr

16.01.45

 

Amb: Ambar 7

64 (9)

 

jo,om

17.04.45

Solo: Ziekenzorg

 

1

 

vr (10)

03.05.45

Amb: Ambar 9

 

600

 

vr,ki

29.05.45

 

Vrijgelaten

1

 

vr (11)

31.05.45

 

??

1

 

vr (10)

31.05.45

??

 

1

 

vr (10)

31.05.45

Solo: Ziekenzorg

 

450

 

vr,ki

05.06.45

Amb: Ambar 6

 

21

 

vr,ki

03.07.45

Sem: Halmaheira

 

47

 

vr,ki

05.07.45

 

Sem: Halmaheira

47

 

vr,ki

03.08.45

 

Amb: Ambar 9

50

 

vr,ki

07.08.45

Moentilan

 

350

 

vr,ki

08.08.45

Moentilan

 

347

 

vr,ki

09.08.45

Moentilan

 

355

 

vr,ki

10.08.45

Moentilan

 

347

 

vr,ki

11.08.45

Moentilan

 

358

 

vr,ki

12.08.45

Moentilan

 

337

 

vr,ki

23.08.45

 

 

 

5300

vr,ki

Afkortingen/Noten

jo=jongens, ki=kinderen, ma=mannen, no=nonnen, om=oude mannen, vr=vrouwen, zvr=zieke vrouwen

Band=Bandoeng, Mage=Magelang, Mal=Malang, Sem=Semarang, Solo=Soerakarta;

Ambar=Ambarawa, Banjoeb=Banjoebiroe, Bat=Bataljon

(1) uit de kampen Galoehan, Kawarasan I, Kawarasan II en Kediri-Gevangenis

(2) respectievelijk 340, 560 en 53 personen

(3) tot en met 26.03.44

(4) van Indo-Europese afkomst

(5) de kampleidster

(6) ontslagen kampleidster

(7) arts

(8) 135 jongens, 39 oude mannen, 43 nonnen

(9) 54 jongens en 11 oude mannen

(10) tolk

(11) van Zweedse afkomst

 

Gebeurteniseen

Sterfgevallen 186 doden in vrouwenkamp tot 15-10-1945

 

Literatuur algemeen

Beekhuis, H. e.a. Japanse burgerkampen in Nederlands-Indi, Deel 1, 4e druk, pg 66-67

Beekhuis, H. e.a. Atlas Bersiapkampen, 2009, pg 123-125 (gebeurtenissen na 23-8-1945)

Broeshart, A.C. et al Vrede, maar geen bevrijding, 1989 (bersiap)

Brommer, B. et al Semarang, Beeld van een stad, 1995 (bersiap)

Dulm, J. van e.a. Atlas Japanse Kampen, deel I, 2000, pg 150; deel II, 2002, pg 121

 

Literatuur mannenkamp

Smit, H. - Ondernemingsleven in Nederlands-Indi, 1977

Smit, H. - Van katjong tot rijksambtenaar, 1982, pg 150-156

Verheem, Rudy - Bevrijding zonder bevrijders, 1979, pg 35-43

 

Literatuur vrouwenkamp

Blaauw, J.J. - In: H, haal die oorlog van mijn schouders, 1991, pg 199

Boer-van Kammen, J.M. de Dagboek, NIOD, IC-dagboek 119

Fenton Huie, Shirley - Vergeten (interviews), 1995, pg 91; The forgotten ones, 1992

Happel, Mw NIOD, IC 033.583 (sterktestaat)

Hedon, Ludus - Krokkot, 1995 (kind in kamp)

Hollander, Inez Verstilde stemmen en verzwegen levens, 2009, pg 179-198

Jongh, Wil de - Olie en zweet, een traan, een lach, 1980

Voorneman, Richard N. Supplement op Banjoebiroe 11, een vrouwenkamp (bersiap)

 

Tekeningen/Fotos

Beekhuis, H. e.a. Atlas Bersiapkampen, 2009, pg 124-125 (gebeurtenissen na 23-8-1945)

Claassen, Rob en Joke van Grootheest - Getekend, 1995, pg 102

Diessen, J.R. van - Boven Indi, 1993, pg 100

Dulm, J. van e.a. Atlas Japanse Kampen, deel I, 2000, pg 152; deel II, 2002, pg 128-133

Hedon, Ludus - Krokkot, 1995 (kind in kamp)

Velden, D. van Japanse burgerkampen, 3e druk, 1977, tussen pg 504 en 505

Warmer, Joh.A.G. - Java 1942 - 1945, Kampschetsen, 1984, pg 55-61 (mannenkamp)

 

Naamlijsten

Beekhuis, H. Alfabetisch register op naamlijst NIOD, IC 033.184

Happel, Mw NIOD, IC 033.591-033.595 (overledenen)

NN NIOD, IC 033.184

NN NIOD, IC 033.185 (overledenen)

Zr Editha, Zrs van Amersfoort (overledenen)

Zwede-Duvekot, Mw A. Corveeschrift (naamlijst Paardenstal)

 

Plattegronden

Beekhuis, H. e.a. Japanse burgerkampen in Nederlands-Indi, Deel 1, 4e druk, pg 66

Beekhuis, H. e.a. Atlas Bersiapkampen, 2009, pg 124

Dulm, J. van e.a. Atlas Japanse Kampen, deel I, 2000, pg 150

 

Bersiap

02.10.45 evacuatie van 960 personen per trein naar Soerabaja (ex-bewoners van Soerabaja)

26.11.45 gedeeltelijke evacuatie (500 personen) naar Fort Willem I

01.12.45 totale evacuatie (1500 personen) naar Ambarawa (later naar Semarang)

02.12.45 evacuatie voltooid, Britse troepen verlieten Banjoebiroe

 

 

Naamlijst Banjoebiroe 10

 

 

Naamlijst Paardenstal

Alfabetisch

Per rij

 

 

Plattegrond Banjoebiroe 10