Ambarawa                 Ambarawa 9            Midden-Java

 

                                                                                                                                                                        14-4-2012

Andere benaming

Bunsho III Kamp 9 (Japanse administratie), Touwslagerskamp

English

Ligging

Ambarawa lag ongeveer 45 km ten zuiden van Semarang. Het kamp was ondergebracht in de school en het in­ter­naat van de Zusters Franciscanessen van Heythuysen; het lag aan de westzijde van Ambarawa aan de weg naar Magelang. Het kamp was tot 4-5-1945 een “gewoon” vrouwenkamp, per 1 juli 1945 werd het een werkkamp met een touwdraaierij en een naaiwerkplaats (vandaar de naam Touwslagerskamp).

 

Kampcommandanten

Sakai (van 06.44 tot 11.44), Suzuki (van 11.44 tot 02.45), Yamada (van 02.45 tot 08.45)

 

Kampleiding

Mw E.C.Ongerboer (van 10.43 tot 05.45); Mw de la Rambelje, Mw Boender-Wijnbergen (van 07.45 tot 08.45)

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 

VROUWENKAMP

 

 

 

29.10.43

Soer: Darmowijk

 

497

 

vr,ki

09.11.43

Semarang

 

1

 

ma (1)

16.11.43

Amb:Ambar 8

 

4

 

ma

25.11.43

 

Sal: Djoen Eng

4

 

jo

03.12.43 (2)

Omgeving (3)

 

42

 

vr,ki

18.01.44

 

Sal: Djoen Eng

2

 

jo

25.01.44

Kopeng

 

3

 

vr,ki

26.02.44

 

Semarang (4)

9

 

vr

15.03.44 (5)

Ambarawa

 

81

 

vr

18.04.44

 

Vrijgelaten

5

 

vr,ki

10.05.44

 

Buit: Kota Paris

13

 

vr,.ki

06.06.44

Mal: De Wijk

 

5 (6)

 

ma,vr,ki

06.06.44

Semarang

 

1

 

vr

08.06.44

Semarang: Gedangan

 

250

 

vr,ki

16.09.44

 

Amb: Ambar 8

48 (7)

 

jo,ma

16.09.44 (8)

Amb: Ambar 8

 

30

 

vr,ki

18.11.44

Band: Kareës

 

250

 

vr,ki

22.11.44

Band: Tjihapit

 

210

 

vr,ki

11.01.45

Amb: Ambar 7

 

5 (9)

1300

vr,ki

16.01.45

 

Amb: Ambar 7

30 (10)

 

jo,ma

03.02.45

 

Amb: Banjoeb 11

2

 

vr

03.05.45

 

Amb: Banjoeb 10

600

 

vr,ki

04.05.45

 

Amb: Banjoeb 11

298

 

vr,ki

04.05.45

 

Amb: Ambar 6

360

0

vr,ki

 

WERKKAMP, TOUWSLAGERSKAMP

 

 

01.07.45 (11)

Amb: Ambar 6 (12)

 

50

 

vr

03.08.45

Amb: Ambar 6

 

600

 

vr,ki

03.08.45

Amb: Banjoeb 10

 

50

 

vr,ki

10.08.45

Amb: Ambar 6

 

2

 

ma (1)

23.08.45

 

 

 

700

vr,ki

jo=jongens, ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen

Amb=Ambarawa, Band=Bandoeng, Buit=Buitenzorg, Mal=Malang, Sal=Salatiga, Soer=Soerabaja,

Ambar=Ambarawa, Banjoeb=Banjoebiroe

(1) arts(en)

(2) tot en met 15.01.44

(3) Kopeng, Getas, Soemowono, Salatiga, Ambarawa

(4) t.b.v. dwangprostitutie

(5) tot en met 18.03.44

(6) man, vrouw en 3 kinderen

(7) 42 jongens en 6 oude mannen

(8) tot en met 26.09.44

(9) 2 vrouwelijke artsen en 3 kinderen

(10) 29 jongens en 1 man

(11) tot en met 01.08.45

(12) dagelijks heen en weer als werkploeg

 

Literatuur

Blaauw, J.J. in: Hé, haal die oorlog van mijn schouders, 1991, pg 199

Beekhuis, H. e.a. – Japanse burgerkampen in Nederlands-Indië, Deel 1, 4e druk, pg 64-65

Beekhuis, H. e.a. – Atlas Bersiapkampen, 2009, pg 121 (gebeurtenissen in bersiap-tijd)

Bos, H.S. van den - Dagboek, NIOD, IC dagboek 53

Broeshart, A.C. e.a. – Vrede, maar geen bevrijding, 1989 (bersiap)

Brommer, B. e.a. – Semarang, Beeld van een stad, 1995 (bersiap)

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, deel I, 2000, pg 148-149

Fenton Huie, Shirley - Vergeten, 1995, pg 95; The forgotten ones, 1992 (interviews)

Hollander, Inez – Verstilde stemmen en verzwegen levens, 2009, pg 182 (groep uit BB 10)

Janssen-van Leeuwen, Mw C,M. – Verslag, NIOD, IC 032202

Paardekoper, Sonja - Achter het gedek, 1995 (Eigen beheer)

 

Foto’s/Tekeningen

Beekhuis, H. e.a. – Japanse burgerkampen in Nederlands-Indië, Deel 1, 4e druk, pg 46

Beekhuis, H. e.a. – Atlas Bersiapkampen, 2009, pg 121

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, deel I, 2000, pg 148; deel II, 2002, pg 127 (luchtfoto)

 

Naamlijsten

Bree, Mw G. de – Naamlijsten van blok 4a t/m 4g

Paardekoper, Sonja – Achter het gedek, 1995, pg 78 (één pagina uit corvee-schrift)

NN - NIOD, IC 081.287 (corvee-ploegen, ziekenhuis)

 

Plattegronden

Beekhuis, H. e.a. – Japanse burgerkampen in Nederlands-Indië, Deel 1, 4e druk, pg 46

Beekhuis, H. e.a. – Atlas Bersiapkampen, 2009, pg 121 (inclusief gebeurtenissen Bersiap)

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, deel I, 2000, pg 149

NN – NIOD, IC 062.073

 

Bersiap

21.11.45     aanslag op kamp door permoeda's met handgranaten (14 doden)

25.11.45     evacuatie naar Fort Willem I

14.12.45     Britse troepen verlieten Ambarawa

 

 

Plattegrond Ambarawa 9

 

 

Naamlijsten Mw de Bree (4a t/m 4g)

Op blok- of zaalnummer

Alfabetisch op naam


 

 

Index          Kampen op Java