Ambarawa              Ambarawa 8          Midden-Java

 

                                                                                                                                                                                    3-5-2011

Andere benaming

St Louis, Bunsho III Kamp 8 (Japanse administratie)

English

Ligging

Ambarawa lag ongeveer 45 km ten zuiden van Semarang. Dit kamp was ondergebracht in de school en het jongensinternaat van St Louis, beheerd door de Broeders van Maastricht of Broeders van de Onbevlekte Ont­vangenis. Het lag aan de westzijde van Ambarawa aan de weg naar Magelang.

 

Kampcommandanten

Takada (van 04.44 tot 05.44), Urata (van 05.44 tot 06.44), Hada (van 06.44 tot 11.44),

Takada (van 11.44 tot 08.45)

 

Kampleiding

Vrouwenkamp: Mw W(ies) van Leeuwen

Mannenkamp: Hr C.B.F.Refuge

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 

VROUWENKAMP

 

 

 

 

19.06.43

Djokjakarta

 

227

 

vr,ki (1)

13.08.43

Djokjakarta

 

183

 

vr,ki (1)

01.09.43

Sem: Gedangan

 

14

 

no

16.11.43

Amb: Ambarawa 9

 

4

 

ma

18.01.44

 

Sala: Djoen Eng

4

 

jo

08.06.44

Sem: Gedangan

 

150

 

vr,ki

05.08.44

Mal: De Wijk

 

100

 

vr,ki

09.08.44

Amb: Banjoebiroe 11

 

65

 

vr,ki

09.08.44

Amb: Banjoebiroe 11

 

1

750

ma (2)

16.09.44

 

Amb: Ambarawa 9

30

 

vr,ki

16.09.44

 

Amb: Ambarawa 7

175

 

vr,ki

17.09.44

 

Amb: Ambarawa 6

130

 

vr,ki

18.09.44

 

Amb: Banjoebiroe 10

200

 

vr,ki

19.09.44

 

Amb: Banjoebiroe 11

120

76 (3)

ma,no,vr,ki

 

MANNENKAMP

 

 

 

 

16.09.44

 

 

 

76

jo,ma

16.09.44

Amb: Ambarawa 9

 

48 (4)

 

jo,ma

17.09.44 (5)

Amb: Ambarawa 6

 

160 (6)

 

jo,ma,no

17.09.44

Amb: Banjoebiroe 11

 

106 (7)

 

jo,ma,no

18.09.44

Amb: Banjoebiroe 10

 

217 (8)

 

jo,ma,no

19.09.44

Amb: Ambarawa 7

 

102 (9)

 

jo,ma,no

24.09.44

 

Amb: Bandoengan (10)

65 (11)

 

jo,ma

25.10.44

Amb: Bandoengan

 

2 (12)

 

jo,ma

25.10.44

 

Amb: Bandoengan

35 (13)

 

jo,ma

15.11.44

 

Sem: Bangkong

3

 

ma

25.11.44

Band: 15e Bataljon

 

150

 

jo,om

25.11.44

Tjim: 4e en 9e Bat

 

550

 

jo,om

13.12.44

Sem: Bangkong

 

18 (14)

1400

ma

14.12.44

Amb: Bandoengan

 

20

 

jo

14.12.44

 

Amb: Bandoengan

20

 

jo

16.01.45

 

Amb: Ambarawa 7

31

 

no

03.02.45

 

Amb : Ambarawa 7

5

 

jo

06.03.45

 

Amb : Bandoengan

20

 

jo

24.03.45

Amb: Bandoengan

 

7

 

jo

24.03.45

 

Amb: Bandoengan

7

 

jo

17.04.45

 

Amb: Ambarawa 6

1

 

jo

17.04.45

 

Amb: Ambarawa 7

2

 

jo

01.05.45

 

Amb : Ambarawa 7

887 (15)

 

jo,om,no

17.05.45

 

Amb: Bandoengan

135 (16)

 

jo,ma,no

17.05.45

 

Amb: Ambarawa 7

15

0 (17)

jo

Afkortingen/Noten

jo=jongens, ki=kinderen, ma=mannen, no=nonnen, om=oude mannen,  vr=vrouwen

Amb=Ambarawa, Band=Bandoeng, Mal=Malang, Sala=Salatiga, Sem=Semarang, Tjim=Tjimahi

(1) waarvan de mannen werkten in de suikerondernemingen

(2) een arts

(3) één vrouw, 17 nonnen, 17 jongens en 41 mannen

(4) 42 jongens en 6 mannen

(5) tot en met 19.09.44

(6) 128 jongens, 15 mannen, 17 nonnen

(7) 36 jongens, 45 mannen, 25 nonnen

(8) 135 jongens, 39 mannen, 43 nonnen

(9) 56 jongens, 15 mannen, 31 nonnen

(10) werkkamp (groenteverbouw)

(11) 63 jongens en 2 mannen

(12) 1 jongen en 1 man

(13) 30 jongens en 5 mannen

(14) 10 mannen (timmerploeg) en 8 verplegers

(15) 204 jongens, 599 oude mannen (inclusief zieken) en 84 nonnen

(16) 97 jongens, 23 mannen, 15 nonnen

(17) inclusief 10 doden tot september 1944, restperiode 230 doden

 

Literatuur

Al, Joop - Ambarawa, Bandoengan en de Belg Refuge, 1994 (n.a.v. dagboeken) (jo,ma)

Beekhuis, H. e.a. – Japanse burgerkampen in Nederlands-Indië, Deel 1, 4e druk, pg 62-63

Broeshart, A.C. et al – Vrede, maar geen bevrijding, 1989 (bersiap)

Brommer, B. et al – Semarang, Beeld van een stad, 1995 (bersiap)

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, deel I, 2000, pg 148; deel II, 2002, pg 121

Sprang, Alfred van - Dodenkamp Ambarawa, 1945, 1994 (jo,ma)

Zr Renata, Brief aan het moederhuis, Archief Zrs Franciscanessen van Heythuysen (jo,ma)

Zrs OLV van Amersfoort - Onder de gevreesde vloedgolf, 1948, pg 112-114, 136-140 (II)

Zwaan, D.H. (Ventje Sowan) – Dagboek vanaf 19.09.44 (uitgegeven in eigen beheer)

 

Foto’s/Tekeningen

Al, Joop - Ambarawa, Bandoengan en de Belg Refuge, 1994, pg 15, 27, 56,164

Claassen, Rob en Joke van Grootheest - Getekend, 1995, pg 96-101

Diessen, J.R.van e.a. - Boven Indië, 1993, pg 98

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, deel I, 2000, pg 148

Linden-Flohr, Mw A. van - Donkere dagen voor Ambarawa, Moesson 33, nr 5 (01.10.88), pg 16 (luchtfoto)

Mobach, Jan - Gaan, Moesson 34, nr 2 (15.08.89), pg 11

Nederlanders in Japanse kampen (catalogus tentoonstelling), 1976, pg 31

 

Naamlijsten

Al, Joop - Ambarawa, Bandoengan en de Belg Refuge, 1994, pg 255 t/m 291 (jo,ma)

NN - NIOD, IC 081.342 (jo,ma)

Zrs OLV van Amersfoort - Onder de gevreesde vloedgolf, 1948, pg 112-114, 136-140 (jo,ma)

 

Plattegronden

Beekhuis, H. e.a. – Japanse burgerkampen in Nederlands-Indië, Deel 1, 4e druk, pg 62

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, deel I, 2000, pg 148

Liesker, H.A.M. – Wij weten van hoe, 2005, pg 230

 

Bersiap

20.11.45        Britse en Japanse troepen rondom het kamp werden aangevallen, aanval op het kamp zelf,

                      water en elektriciteit werden afgesneden

25.11.45        evacuatie naar Fort Willem I

14.12.45        Britse troepen verlieten Ambarawa

 

 

Naamlijsten

Lijst 1: Jongens

alfabetisch

op nummer

Lijst 2: Oude mannen

alfabetisch

op nummer

Lijst 4: Bandoengers

alfabetisch

op nummer

 

 

 

Plattegrond Ambarawa 8


 

 

Index          Kampen op Java