Ambarawa              Ambarawa 7          Midden-Java

 

                                                                                                                                                                                    19-2-2011

Andere benaming

Bunsho III Kamp 7 (Japanse administratie)

English

Ligging

Ambarawa lag ongeveer 45 km ten zuiden van Semarang. Dit kamp bestond uit barakken van het (afgekeurde) kampement in Ambarawa, direct ten noord-westen van Fort Willem I.

 

Kampcommandanten

Sakai (van 06.44 tot 10.44), Suzuki (van 11.44 tot 01.45), Yamada (van 02.45 tot 08.45)

 

Kampleiding

Vrouwenkamp: Mw A.C.Scharrenberg-Franzen (Annie)

Mannenkamp: Hr Kok, Hr Terhenne

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 

VROUWENKAMP

 

 

 

 

22.12.42

Omgeving

 

50

 

vr,ki

22.12.42

Sala: Officierskamp.

 

270

 

vr,ki

22.12.42

Wonosobo

 

150

 

vr,ki

22.12.42

Temanggoeng

 

20

 

vr,ki

22.12.42

Semarang-stad

 

12

 

vr,ki

23.12.42

Keboemen

 

63

 

vr,ki

04.02.43

 

Sala: Djoeng Eng

2

 

jo

01.09.43

Sem: Gedangan

 

40

600

no

18.01.44

 

Sala: Djoeng Eng

1

 

jo

15.03.44

Amb: Soemowono

 

200

 

vr,ki

15.03.44

Amb: Ambarawa 8

 

175

 

vr,ki

19.09.44

 

Amb: Ambarawa 8

102

 

jo,ma,no

18.11.44

Band: Kareës

 

350

1200

vr,ki

04.01.45

 

Moe: Moentilan

479

 

vr,ki

05.01.45

 

Solo: Ziekenzorg

656

 

vr,ki

05.01.45

 

Amb: Ambarawa 9

5

 

vr,ki

11.01.45

 

Amb: Ambarawa 6

21

 

vr,ki

11.01.45

 

 

 

50

jo,ma

 

MANNENKAMP

 

 

 

 

03.01.45

Sem: Bangkong

 

185

50

om

05.01.45

Tjimahi-kampen

 

284

 

om

06.01.45

Moe: Moentilan

 

170

 

jo,om

06.01.45

Solo: Ziekenzorg

 

455

 

jo,om

16.01.45

Amb: Ambarawa 6

 

85

 

jo,om

16.01.45

Amb: Ambarawa 8

 

31

 

no

16.01.45

Amb: Ambarawa 9

 

30

1250

jo,om

16.01.45

Amb: Banjoebiroe 10

 

65

 

jo,om

16.01.45

Amb:Banjoebiroe 11

 

60

 

jo,om

03.02.45

Bandoeng-kampen

 

5

 

ma (1)

05.03.45

 

Amb: Bandoengan

15

 

jo,ma

25.03.45

 

Amb: Bandoengan

5

 

jo

17.04.45

Amb: Ambarawa 8

 

2

 

jo

01.05.45

Amb: Ambarawa 8

 

887 (2)

 

jo,om,no

17.05.45

Amb: Ambarawa 8

 

15

 

jo

25.05.45

Amb: Bandoengan

 

28

 

ma

03.06.45

Amb: Bandoengan

 

5

 

jo,no

19.06.45

 

Amb: Bandoengan

5

 

jo

19.06.45

Amb: Bandoengan

 

7

2300

jo,ma

24.06.45

 

Kedo: Kalitjeret (4)

100

 

jo

05.07.45

 

Kedo: Kalitjeret

50

 

jo

10.07.45

Amb: Bandoengan

 

2

 

jo

16.07.45

Amb: Bandoengan

 

1

 

jo

21.07.45

 

Amb: Bandoengan

1

 

jo

04.08.45

 

Amb: Bandoengan

5

 

jo

04.08.45

Amb: Bandoengan

 

6 (3)

 

jo,ma

04.08.45 (4)

Moe: Moentilan

 

130

 

no

18.08.45

Amb: Ambarawa 6

 

3

 

no

23.08.45

Amb: Bandoengan

 

224

 

jo,ma,no

23.08.45

Kedo: Kalitjeret

 

150

 

jo

23.08.45

 

 

 

2500

jo,ma

Afkortingen/Noten

 jo=jongens, ki=kinderen, ma=mannen, no=nonnen, om=oude mannen, vr=vrouwen

Amb=Ambarawa, Band=Bandoen, Kedo=Kedoengdjati, Moe=Moentilan, Sala=Salatiga, Sem=Semarang,

Solo=Soerakarta

(1) verplegers

(2) 204 jongens, 599 oude mannen (inclusief zieken) en 84 nonnen

(3) 2 jongens en 4 mannen

(4) in diverse transporten

 

Literatuur

Al, Joop - Ambarawa, Bandoengan en de Belg Refuge, 1994, pg 167

Beekhuis, H. e.a. – Japanse burgerkampen in Nederlands-Indië, Deel 1, 4e druk, pg 60-61

Beekhuis, H. e.a. – Atlas Bersiapkampen, 2009, pg 120-121 (gebeurtenissen na 23-8-1945)

Broeshart, A.C. et al – Vrede, maar geen bevrijding, 1989 (bersiap)

Brommer, B. et al – Semarang, Beeld van een stad, 1995 (bersiap)

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, deel I, 2000, pg 147-148

Kampen, Anthony van - Een kwestie van macht, 1975

Lenderink-Talsma, E. - Vierduizend mensen en een koeiekop, 1995, pg 45-55 (I)

MacGillavry, Annemie - Je kunt niet altijd huilen, 1978, pg 153 e.v. (Bersiap)

Sprang, Alfred van - Dodenkamp Ambarawa, 1945, 1994 (II)

Wendelaar Bonga, Dieuwke - Eight prison camps, 1996, pg 78-96

 

Foto’s/Tekeningen

Al, Joop - Ambarawa, Bandoengan en de Belg Refuge, 1994, pg 175, 217, 219

Claassen, Rob en Joke van Grootheest - Getekend, 1995, pg 93-95

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, deel II, 2002, pg 125-126

Mobach, Jan - Gaan, Moesson 34, nr 2 (15.08.89), pg 11

 

Naamlijsten

NN – NIOD, IC 033.579 (transport van Ambarawa 7 naar Solo 05.01.45, 70 personen)

Zrs OLV van Amersfoort (overledenen in de periode van 01.45 tot 08.45)

 

Plattegronden

Beekhuis, H. e.a. – Japanse burgerkampen in Nederlands-Indië, Deel 1, 4e druk, pg 60

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, deel I, 2000, pg 146

 

Bersiap

20.11.45 Britse en Japanse troepen rondom het kamp werden aangevallen

20.11.45 aanval op het kamp zelf, water en elektriciteit werden afgesneden

25.11.45 vluchtelingen uit de omgeving (400 IFTU’s) geëvacueerd naar Fort Willem I

14.12.45 Britse troepen verlieten Ambarawa

 

Plattegrond Ambarawa 7

 

Index          Kampen op Java