Airmadidi                 Airmadidi          Noord-Celebes

 

                                                                                                                                                                                24-5-2011

Ligging

Airmadidi lag ongeveer 20 km ten zuid-oosten van Manado, aan de weg naar de kustplaats Kema. Het kamp lag in de buurt van Lembean (enige kilometers verder naar het zuid-oosten) en bestond uit bamboe­loodsen (ongeveer 10x20 m) te midden van oude cocosbomen. Het kamp was omgeven door prikkeldraad.

 

Kampcommandanten

tot 08.07.44: Ito, vanaf 08.07.44: Yamada (de Brulaap, de Baard)

 

Kampbewaking

heiho’s

 

Kampleiding

Moeder-overste Philomena

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

28.03.44

Kaäten

 

300

300

vr,ki

24.08.45

 

 

 

300 (1)

vr,ki

Afkortingen/Noten

 ki=kinderen, vr=vrouwen

(1) in 1944 waren er 14 sterfgevallen (Archief Zusters van JMJ), tot 14.09.45 totaal 30 sterfgevallen

 

Literatuur

Brückel-Beiten, Mary - Nederlandse vrouwen in een Japans interneringskamp in beeld en woord, 1972

Brückel-Beiten, Mary - Aan de zus van Anton, 2004 (dagboek, brieven)

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel 1, 2000, pg 205

Fenton Huie, Shirley - Vergeten, 1994, pg 136

Zuster Philomena - Brief aan Moederhuis, Archief Zusters van JMJ, 13.09.45

Zuster van JMJ - Kampleven onder Tropenzon, Archief Zusters van JMJ, 1946, pg 29-63

Zuster Martino Smits - Kampervaringen N-Celebes 1941-1945, Archief Zusters van JMJ

 

Naamlijsten:

Naamlijst, NIOD, IC 080.993; SAIP, OP 474 (totaal 315 personen)

 

Plattegrond

Archief Zusters van JMJ

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel 1, 2000, pg 205 (op basis van tekening van Zusters van JMJ)

NN – NIOD, IC 033.431 (ruwe schets)

 

Gebeurtenissen

03.09.45          Missiezusters terug naar Tomohon (St Walterus-gesticht)

12.09.45          Voedsel-dropping

14.09.45          Ernstig zieken en weduwen naar Morotai

15.09.45          Australiërs in Tomohon

 

 

Plattegrond Airmadidi

 

 

Index          Kampen op Celebes