Rantau Prapat      Aek Pamienke III           N-Sumatra

 

                                                                                                                                                                        25-11-2013

 

Ligging

De kampen van Aek Pamienke lagen in de buurt van Rantau Prapat, ongeveer 300 km ten zuiden van Medan (Noord-Sumatra). De kampen lagen temidden van rubberbossen aan de spoorlijn van Medan naar Rantau Prapat, tussen het station Aek Pamienke en het plaatsje Bandar Doerian. Er waren 3 kampen, elk ongeveer 6 km van elkaar, genummerd I, II en III. De kampen bestonden uit barakken.

 

Kampcommandanten

sergeant Kawakami (onder bevel van Ito voor geheel N.Sumatra)

 

Kampbewaking

heiho’s

 

Kampleiding

Mw N. Prins-Röhrborn (Nora), Mw R. EikensVervloet (Ria)

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

15.07.45 (1)

Brastagi

 

1347

1347

vr,ki

23.08.45

 

 

 

1300 (2)

vr,ki

Afkortingen/Noten

ki=kinderen, vr=vrouwen

(1) tot en met 18.07.45

(2) afgerond, totaal 7 sterfgevallen

 

Literatuur:

Beekhuis, H. e.a. – Atlas Bersiapkamepn, 2009, pg 30 (gebeurtenissen in Bersaip)

Brummelaar, Eve ten - You can't eat grass, 1996

Burghardt-de Boer, H.L. - Als een dauwdrop is het leven, 1983

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 50

Ende, A. van der - Wij logeerden bij de Jappen, Eigen beheer 1969, pg 72-73

Eijk-van Velzen, Truus van - Vrouwen op Sumatra achter Japans prikkeldraad, 1983

Fenton Huie, Shirley - Vergeten (interviews), 1995, pg 132-134

Jacobs, An - Ontwortelden, 1947, pg 139-183

Kousbroek, Rudy - Terug naar Negri Pan Erkoms, 1995, pg 163-173

Noord Sumatra in Oorlogstijd, AP III 1945, Stichting Noord Sumatra Documentatie 1992

Postma-de Wilde, Mw C. – Dagboek, NIOD IC-dagboek 231

Toeter-Teunisse, Mw J. – Dagboek, NIOD IC-dagboek 79

Velde, J.J. van de - Brieven uit Sumatra 1928-1949, 1982, pg 113-117 (opbouwfase)

Visser, A. - Een merkwaardige loopbaan, 1982, 167-177 (bouwfase)

Vreede, Mischa de - Waar ik mee leef, 1995, pg 89

Vreede, Mischa de - Een hachelijk bestaan, 1980

 

Voorbereidende werkzaamheden

Het terrein werd geëgaliseerd door 100 mannen uit Belawan Estate en 100 mannen uit Soengei Sengkol

(aankomst 05.10.44, vertrek 100 mannen op 02.04.45 en 100 mannen op 21.05.45 naar Si Rengorengo).

 

Evacuatietransporten oktober 1945

Beekhuis, H. e.a. - Atlas Bersiapkampen, 2009, pg 30

 

Naamlijsten

Reconstructie naamlijst Hong 1, Dagboeken Noord Sumatra Documentatie, 1945 APIII, pg 212-213

 

Plattegronden

Beekhuis, H. e.a. – Japanse burgerkampen in Nederlands-Indië, deel 3.1, pg 73

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 49

 

Bersiap

31.08.45 voedsel-dropping

03.09.45 Majoor Jacobs bezocht kamp

01.11.45 evacuatie van alle 3 kamp-complexen

 

 

Plattegrond Aek Pamienke III

 

 

Naamlijst Hong 1

 

 

Index           Kampen op Sumatra