Rantau Prapat      Aek Pamienke II            N-Sumatra

 

                                                                                                                                                                                    3-5-2011

 

Ligging

De kampen van Aek Pamienke lagen in de buurt van Rantau Prapat, ongeveer 300 km ten zuiden van Medan (Noord-Sumatra). De kampen lagen temidden van rubberbossen aan de spoorlijn van Medan naar Rantau Prapat, tussen het station Aek Pamienke en het plaatsje Bandar Doerian. Er waren 3 kampen, elk ongeveer 6 km van elkaar, genummerd I, II en III. De kampen bestonden uit barakken.

 

Kampcommandanten

sergeant Kawakami (onder bevel van Ito voor geheel N.Sumatra)

 

Kampbewaking

heiho’s

 

Kampleiding

Mw M.J.Heijmans-Lancée

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

16.06.45

Med: Poelau Brajan ABC

 

940

 

vr,ki

16.06.45 (1)

Med: Gloegoer II

 

1040

 

vr,ki

23.08.45

 

 

 

2000 (2)

vr,ki

Afkortingen/Noten

ki=kinderen, vr=vrouwen

Med=Medan

(1) en 17.06.45

(2) totaal 17 sterfgevallen

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Japanse burgerkampen in Nederlands-Indië, deel 3.1, pg 69

Beekhuis, H. e.a. – Atlas Bersiapkamepm, 2009, pg 30 (gebeurtenissen in Bersiap)

Brummelaar, Eve ten - You can't eat grass, 1996 (I)

Buffart, Yvonne - Weet waar je vandaan komt, Eigen beheer 1994, pg 94-115

Burghardt-de Boer, H.L. - Als een dauwdrop is het leven, 1983

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 49-50; Deel II, 2002, pg 47

Ende, A. van der - Wij logeerden bij de Jappen, Eigen beheer 1969, pg 72-73

Eijk-van Velzen, Truus van - Vrouwen op Sumatra achter Japans prikkeldraad, 1983

Fenton Huie, Shirley - Vergeten (interviews), 1995, pg 132-134

Jacobs, An - Ontwortelden, 1947, pg 139-183

Kousbroek, Rudy - Terug naar Negri Pan Erkoms, 1995, pg 163-173

Messel, Mw M.B. van – Dagboek, NIOD IC-dagboek 109

Noord Sumatra in Oorlogstijd, AP III 1945, Stichting Noord Sumatra Documentatie 1992

Velde, J.J. van de - Brieven uit Sumatra 1928-1949, 1982, pg 113-117 (opbouwfase)

Visser, A. - Een merkwaardige loopbaan, 1982, 167-177 (bouwfase)

Vreede, Mischa de - Waar ik mee leef, 1995, pg 89

Vreede, Mischa de - Een hachelijk bestaan, 1980

 

Voorbereidende werkzaamheden

Het terrein werd geëgaliseerd door 100 mannen uit Belawan Estate en 100 mannen uit Soengei Sengkol (aankomst

05.10.44, vertrek 100 mannen op 02.04.45 en 100 mannen op 21.05.45 naar Si Rengorengo).

 

Evacuatietransporten oktober 1945

Beekhuis, H. e.a. – Atlas Bersiapkampen, 2009, pg 30

Plattegronden

Beekhuis, H. e.a. – Japanse burgerkampen in Nederlands-Indië, deel 3.1, pg 73

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 49

 

Bersiap

31.08.45 voedsel-dropping

03.09.45 Majoor Jacobs bezocht kamp

01.11.45 evacuatie van alle 3 kamp-complexen

 

 

Plattegrond Aek Pamienke II             

 

 

 

Index          Kampen op Sumatra