Rantau Prapat        Aek Pamienke I             N-Sumatra

 

                                                                                                                                                                        15-1-2014

 

Ligging

De kampen van Aek Pamienke lagen in de buurt van Rantau Prapat, ongeveer 300 km ten zuiden van Medan (Noord-Sumatra). De kampen lagen temidden van rubberbossen aan de spoorlijn van Medan naar Rantau Prapat, tussen het station Aek Pamienke en het plaatsje Bandar Doerian. Er waren 3 kampen, elk ongeveer 6 km van elkaar, genummerd I, II en III. De kampen bestonden uit barakken.

 

Kampcommandanten

sergeant Kawakami (onder bevel van Ito voor geheel Noord-Sumatra)

 

Kampbewaking

heiho’s

 

Kampleiding

Mw H. van Genderen-Spencer Elce

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

21.04.45 (1)

Med: Poelau Brajan D

 

540

540

vr,ki

25.04.45

TB: Batoe Satoe

 

170

710

vr,ki

10.05.45

Med: Belawan Estate (vr)

 

494

1210

vr,ki

18.07.45

Med: Gloegoer II

 

170

1380

vr,ki

23.08.45

 

 

 

1400 (2)

vr,ki

Afkortingen/Noten

ki=kinderen, vr=vrouwen

(1) tot en met 23.04.45

(2) totaal 15 sterfgevallen

Med=Medan, TB=Tandjoeng Balei

 

Literatuur

Beekhuis, H. E.a. - Japanse burgerkampen in Nederlands-Indië, Deel 3.1, pg 68

Beekhuis, H. e.a. – Atlas Bersiapkampen, 2009, pg 30 (gebeurtenissen in Bersiap)

Brummelaar, Eve ten - You can't eat grass, 1996

Burghardt-de Boer, H.L. - Als een dauwdrop is het leven, 1983

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 49-50; Deel II, 2002, pg 47

Ende, A. van der - Wij logeerden bij de Jappen, Eigen beheer 1969, pg 72-73

Eijk-van Velzen, Truus van - Vrouwen op Sumatra achter Japans prikkeldraad, 1983

Fenton Huie, Shirley - Vergeten (interviews), 1995, pg 132-134

Groenhart, Kristine – Leer mij te liefhebben, 2009, pg 113 e.v.

Jacobs, An - Ontwortelden, 1947, pg 139-183

Kok, Pauline – Het vergeten kamp, 2013, pg 188-247

Kok-Schurgers, G.Pauline – The Remains of War, 2011, pg 150-178

Kousbroek, Rudy - Terug naar Negri Pan Erkoms, 1995, pg 163-173

Kruijf, E. de - Kinderen uit het Jappenkamp, Maandbl. Geest. Volksgez. 36(1981)314-339

Noord Sumatra in Oorlogstijd, AP III 1945, Stichting Noord Sumatra Documentatie 1992

Seijffardt-Koch, Mw – Dagboek, NIOD IC-dagboek 245

Velde, J.J. van de - Brieven uit Sumatra 1928-1949, 1982, pg 113-117 (opbouwfase)

Visser, A. - Een merkwaardige loopbaan, 1982, 167-177 (bouwfase)

Vreede, Mischa de - Waar ik mee leef, 1995, pg 89

Vreede, Mischa de - Een hachelijk bestaan, 1980

Zr Koch - Dagboek, Stichting Noord Sumatra Documentatie, 1998

 

Voorbereidende werkzaamheden

Het terrein werd geëgaliseerd door 100 mannen uit Belawan Estate en 100 mannen uit Soengei Sengkol (aankomst

05.10.44, vertrek 100 mannen op 02.04.45 en 100 mannen op 21.05.45 naar Si Rengorengo).

 

Evacuatietransporten oktober 1945

Beekhuis, H. e.a. – Atlas Bersiapkampen, 2009, pg 30

 


Foto’s/Tekeningen

Seijffardt-Koch, Mw – Dagboek, NIOD IC-dagboek 245

 

Plattegronden

Beekhuis, H. e.a. - Japanse burgerkampen in Nederlands-Indië, Deel 3.1, pg 72

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel II, 2002, pg 48

 

Bersiap

31.08.45 voedsel-dropping

03.09.45 majoor Jacobs bezocht kamp

01.11.45 evacuatie van alle 3 kamp-complexen

 

 

Plattegrond Aek Pamienke I

 

 

 

Index           Kampen op Sumatra